27.09.2021

ISO SURVEY 2020

facebook linkedin instagram

ISO SURVEY 2020

We wrześniu jak co roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – ISO, opublikowała wyniki corocznej ankiety ISO SURVEY dotyczącej wydanych w roku poprzednim certyfikatów dla systemów zarządzania. Tegoroczna edycja obejmuje dane pozyskane od jednostek certyfikujących za cały 2020 rok. Wyniki nie są jednak dużym zaskoczeniem. W przypadku certyfikatów ISO 9001 wydanych w Polsce, odnotowany został spadek ich liczby w stosunku do 2019 roku o 1241 z 11 460 w 2019 r. do 10 219 w 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że 2020 r. to okres pandemii, który cechował się bardzo dużymi spadkami obrotów firm, cięcia kosztów, a czasem i upadłości. Nie jest jednak zaskoczeniem, że w przypadku certyfikatów wydanych na zgodność z normami branżowymi takimi jak ISO 13485 czy ISO 27001 odnotowano wyraźne wzrosty. Dla MDMS w 2020 roku wydano łącznie w Polsce 319 sztuk, w stosunku do 266 w 2019 r czy 227 w 2018 r. Jest to tym samym wzrost w stosunku do roku poprzedniego o przeszło 20%, a w stosunku do roku 2018 o 40%. Dla ISMS w 2020 roku wydano łącznie w Polsce 710 w stosunku do 652 w 2019 r czy 700 w 2018r. Tym samym odnotowano wzrost względem roku poprzedniego o 9%, a w stosunku do roku 2018 o niespełna 2%. Oczywiście w obu powyższych przypadkach wzrostu procentowe wynikają ze stosunków mniejszej bazy porównawczej. Niemniej przynajmniej dla ISO 13485 wzrostu są wyraźne i znaczące. 

Jakie zatem są wnioski z przedstawionych wyników ankiety. Krajowy rynek usług certyfikacji systemów zarządzania nadal ma bardzo duże perspektywy rozwoju. W szczególności dotyczy to norm branżowych dla których widoczny jest wzrost zainteresowania. Dlatego też, CeCert idąc za trendami rynkowymi rozwija swoją ofertę o nowe usługi certyfikacji systemów zarządzania, także tych objętych akredytacją PCA. Już w krótce poinformujemy o kolejnych nowościach w ofercie. 

 

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.