Materiały do pobrania

Poniżej prezentujemy nasze materiały do pobrania

Mając świadomość, że zasada bezstronności jest podstawą działania jednostek certyfikujących, która pozwala na zaufanie do prowadzonych przez jednostkę ocen / audytów jako Zarząd spółki CeCert wraz z Kierownictwem deklarujemy, że CeCert jest osobą trzecią niezależną od certyfikowanych organizacji


Najwyższe kierownictwo CeCert