ISO 37002 – Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości (Whistleblowing)

Whistleblowing to czynność polegająca na zgłaszaniu podejrzenia popełnienia przestępstwa lub ryzyka popełnienia przestępstwa. Badania pokazują, że duża część nieprawidłowości jest identyfikowana za pośrednictwem zgłoszeń od osób z wewnątrz organizacji lub jej bliskiego otoczenia. Norma ISO 37002 stanowi przewodnik dla organizacji określający wymagania dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Koncentruje się również na czynnościach, jakie powinny zostać podjęte przez organizacje od momentu wpływu zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę do momentu, w którym organizacja powinna podjąć decyzję o działaniach naprawczych. Norma może być stosowana jako samodzielny przewodnik, niemniej zalecana jest do zastosowania z innymi standardami rodziny ISO w tym ISO 9001 i ISO 27001 włącznie ze standardem ISO 37001 i razem z nim poddawanym certyfikacji. 

Norma ISO 37002 może być szczególnie przydatna dla przedsiębiorców w kontekście obowiązków wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. a także krajowych regulacji, które w najbliższej przyszłości mają implementować zapisy tego aktu prawnego. Dla podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 250 pracowników, obowiązek ustanowienia systemu zgłaszania nieprawidłowości zacznie obowiązywać począwszy od dnia 17.12.2021 r. natomiast organizacje zatrudniające od 50 do 250 będą zobowiązane do posiadania podobnych systemów począwszy od 17.12.2023 r. 

Norma ISO 37002 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i opublikowana 28 lipca 2021 roku, dostępna jest w angielskim wydaniu w sklepie ISO 

 

Whistle
 

 

 

 

 

 


Korzyści z certyfikacji ISO 37002?

 1. Certyfikat od renomowanej jednostki certyfikującej, potwierdzający zaangażowanie Twojej organizacji w ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa
 2. Potwierdzenie dla interesariuszy i otoczenia biznesowego, że Twoja organizacja działa zgodnie z prawem oraz najwyższymi standardami
 3. Potwierdzenie, że wdrożony system obsługi zgłoszeń w organizacji pozwoli minimalizować straty wynikające z pojawienia się zagrożeń wynikających z nieprawidłowości
 4. Wizerunek organizacji, dla której istotne są kwestie przejrzystości i uczciwości
 5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa dla pracowników oraz kadry kierowniczej

Jak uzyskać certyfikat ISO 37002?

 1. Zapytaj o bezpłatną wycenę – wypełnij Wniosek;
 2. Podpisz umowę;
 3. Podejdź do audytu certyfikacyjnego (re certyfikacyjnego) umówionego w dogodnym terminie;
 4. Poczekaj na podjęcie decyzji przez CeCert na podstawie zebranych dowodów z audytu;
 5. Uzyskaj certyfikat ważny przez 3 lata;
 6. Dołącz do grona partnerów CeCert, dla których ważne jest ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości;

Dlaczego certyfikacja ISO 37002 z CeCert?


Jesteśmy energicznie rozwijającą się jednostką certyfikującą

Jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie ISO 9001 i ISO 13485 - szczegóły na stronie PCA.

Procesy certyfikacji w obszarach bez akredytacji przeprowadzane są zgodnie z zasadami procesów akredytowanych.

Naszym klientom proponujemy skorzystanie z szerokiej oferty szkoleń związanych z normami ISO 9001 i 22301 innymi.

CeCert = Twoja Jednostka Certyfikująca

Zapytaj nas o wycenę procesu certyfikacji twojej organizacji, aby przekonać się jak prężnie działamy oraz jak nasza oferta pozycjonuje się na tle konkurencji.

Masz ważny certyfikat i chcesz zmienić jednostkę certyfikującą? Tym bardziej skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o przeniesieniu twojego certyfikatu!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!