Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Szkolenie Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 jest to intensywne, trzydniowe szkolenie zakończone certyfikatem CeCert. Przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na pełnomocników SZJ tj. osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w organizacji. Jest ono rozszerzonym szkoleniem zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością. Nieodłącznym elementem jest przybliżenie struktury normy ISO 9001 jak również powiązań jej z innymi normami z rodziny ISO 9000. Szczegółowo omawiane są zagadnienia zarządzania audytami wewnętrznymi, przygotowaniem przeglądu zarządzania, nadzoru nad dokumentacją czy analizy ryzyka. To właśnie podejście oparte na ryzyku umożliwia organizacji określenie czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych wyników dotyczących zarządzanych procesów jak i całego systemu.

Uczestnik szkolenia rozwinie:

• Umiejętność sporządzania dokumentacji systemowej zgodnej z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 i zastosowanie w organizacji
• Określenie celów jakości i wskaźników efektywności
• Określanie ryzyka i postępowanie z nim
• Efektywne wykorzystanie normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w Organizacji
• Umiejętność właściwego nadzoru nad realizowanymi działaniami


Korzyści ze szkolenia Pełnomocnik SZJ ISO 9001

 1. Zrozumienie roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością
 2. Właściwa interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10
 3. Zrozumienie Systemu Zarządzania Jakością w organizacji i planowanie działań zgodnych z normą

Program szkolenia:

 1. Omówienie roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością
 2. Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
 3. Zarządzanie procesami, mapy i cele procesów
 4. Zarządzanie ryzykiem, analiza ryzyka dla Organizacji i procesu
 5. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością – nadzór, zarządzanie, działania systemowe, sporządzanie procedur
 6. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
 7. Niezgodności, działania korekcyjne i korygujące

Szczegóły dotyczące szkolenia Pełnomocnik ISO 9001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 PN-EN ISO 45001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!