Zmiany w Wymaganiach Normy Serii PN-EN ISO 10993 - Biologiczna Ocena Wyrobów MedycznychUzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Podstawowym celem normy ISO 10993 jest ochrona ludzi przed potencjalnymi ryzykami biologicznymi wynikającymi z używania wyrobów medycznych. Jest ona skompilowana z licznych międzynarodowych i krajowych norm oraz wytycznych dotyczących biologicznej oceny wyrobów medycznych. Jest ona przedstawiona jako dokument zawierający wytyczne dotyczące biologicznej oceny wyrobów medycznych w procesie zarządzania ryzykiem, jako części całościowej oceny i rozwoju każdego wyrobu. Podejście to łączy przegląd i ocenę istniejących danych ze wszystkich źródeł z, o ile to niezbędne, wyborem i zastosowaniem dodatkowych badań, umożliwiających w ten sposób wykonanie pełnej oceny reakcji biologicznych na każdy wyrób medyczny, odpowiednio do jego bezpieczeństwa podczas stosowania. 

Niniejsze szkolenie poświęcone jest omówieniu podstawowych zmian w wymaganiach normy między wydaniem PN-EN ISO 10993-1-2010 a PN-EN ISO 10993-1-2021.

     

Biologiczna ocena wyrobu medycznego 10993

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Korzyści z udziału w szkoleniu dot. wymagań ISO 10993

 1. Omówienie zmian w normie PN-EN ISO 19993-1.
 2. Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu badań wykonywanych dla poszczególnych klas wyrobów.
 3. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia z wymagań ISO 10993

 1. Stan normalizacji i harmonizacji norm z MDR 2017/745;
 2. Zmiany w wymaganiach normy PN-EN ISO 10993-1 z odniesieniem do poprzednich wydań;
 3. Wymagania normy PN-EN ISO 10993-1;
 4. Ocena biologiczna wyrobów medycznych w ramach procesu zarządzania ryzykiem;
 5. Analiza luk i wybór biologicznych punktów końcowych do oceny;
 6. Testy biologiczne;
 7. Omówienie zakresu Załącznika A i B normy PN-EN ISO 10993-1;
 8. Analiza i ewaluacja ryzyka;
 9. Przegląd literatury i piśmiennictwa.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!