Audytor Wewnętrzny EMS wg PN-EN ISO 14001:2015

Zapisy normy PN-EN ISO 14001:2015 zobowiązują kierownictwo organizacji zapewnienie niezbędnych szkoleń w celu budowania świadomości i kompetencji zaangażowanego personelu. Oferowane przez CeCert szkolenie jest przeznaczone dla osób, które przygotowują się do roli audytora wewnętrznego, a także chcą zapoznać się z wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 19011:2018. Szkolenie rozpocznie się kilka dni przed planowaną sesją on-line pracą własną uczestnika. Uczestnik otrzyma materiał do zapoznania się i test do rozwiązania. Pierwsza sesja on-line będzie wspólnym omówieniem testu, następnie kurs będzie przebiegał wg poniższego planu.

Najbliższy termin szkolenia: 21-22 maja 2020 r. (2 dni 16h)
Cena szkolenia: 1050zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: on-line

Co możesz uzyskać:

 1. Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 1401:2015.
 2. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 3. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 4. Nabycie umiejętności „myślenia w kategoriach ryzyka”;
 5. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.
 6. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wystawionego przez jednostkę certyfikującą

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych wymagań ISO 14001
 2. Terminy i definicje
 3. Wymagania w zakresie dokumentacji
 4. Kluczowe zagadnienia środowiskowe
 5. Ogólne wymagania prawne (struktura)
 6. Aspekty środowiskowe
 7. Wymagania ISO 19011:2018 dla audytu
 8. Role i obowiązki w zespole audytowym
 9. Planowanie i przeprowadzanie audytu
 10. Metody i techniki audytowania
 11. Aspekty komunikacyjne związane z przeprowadzaniem audytów
 12. Przygotowanie listy pytań audytowych.
 13. Przygotowywanie raportu z audytu.
 14. Działania poaudytowe.
 15. Niezgodności (formułowanie, dokumentowanie klasyfikacja).
 16. Egzamin (test wiedzy)

Szczegóły dotyczące szkoleń


O firmie

Terminy i miejsca szkoleń:
Audytor Wewnętrzny EMS wg 14001 - 21-22 maja 2020 r. on-line
Audytor Wiodący SZJ wg 9001 - 25-29 maja 2020 r. - Warszawa
Audytor Wiodący SZJ wg 9001 - 14-18 września 2020 r. - Warszawa
Audytor Wiodący SZBI wg 27001 - 26-30 października 2020 r. - Warszawa

Cena szkolenia
Audytor Wiodący wg 9001 - 2 850 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wiodący wg 27001 - 2 950 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 14001 - 1050 zł netto (+23% VAT)

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przewidziane są rabaty

Nasi klienci

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!