Poznaj naszą bogatą ofertę

quote

CeCert jest jednostką certyfikującą funkcjonującą w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji osób, certyfikacji wyrobów, a także szkoleń i audytów standardów marki. Funkcjonujemy w oparciu o normę ISO 17065 - wyroby, procesy i usługi, ISO 17021 - systemy zarządzania, a także ISO 17024 - certyfikacji osób. Począwszy od 26 maja 2022 r. w wyniku rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 roku CeCert utracił status jednostki notyfikowanej i prawo do wydawania nowych certyfikatów dla wyrobów medycznych na zgodność z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (98/79/WE). Wszystkie wydane do tej daty certyfikaty są nadzorowane przez CeCert, aż do końca okresu ich ważności, zawieszenia czy wycofania przez jednostkę.

Magdalena Maj-Nowisz
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu