ESG - zrównoważony rozwójUzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Szkolenie ESG – zrównoważony rozwój to intensywny jednodniowy kurs, którego podstawowym celem jest zapoznanie uczestników z kluczowymi kwestiami związanymi z ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) oraz samą dyrektywą CSRD. Poruszana jest tematyka związana z przełożeniem ESG na finanse organizacji, łańcuch dostaw itp. Omawiany jest również temat raportowania, oraz regulacji prawnych. Oferowane przez CeCert szkolenie jest przeznaczone dla osób, które funkcjonują lub będą funkcjonować w ramach Organizacji, która jest zobowiązania do tworzenia raportów ESG, ze względu na obowiązek prawny czy w wyniku wymogów łańcucha dostaw. Realizowany program pozwala zapoznać się słuchaczom z podstawowymi kwestiami związanymi z tematyką ESG, wg aktualnego stanu prawnego. 


Korzyści ze szkolenia ESG - zrównoważony rozwój

 1. Zrozumienie istoty zagadnienia ESG/Zrównoważony rozwój
 2. Pozyskanie wiedzy o aktach prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie i wymogach krajowych
 3. Budowanie świadomości, które Standardy światowe i UE wspomagają wdrożenie ESG w organizacji
 4. Zdobycie wiedzy, co zrobić, aby wdrożyć wymogi związane z ESG
 5. Przypomnienie zagadnień związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego w ESG
 6. Zrozumienie procesu wdrożenia ESG w organizacji
 7. Umiejętności niezbędne dla członka zespołu i pracownika organizacji spełniającej wymogi w tym zakresie

Program szkolenia:

 1. Co to jest ESG ? Geneza zagadnienia, podstawy prawne.
 2. Dlaczego jest to temat ważny dla Przedsiębiorstwa ?
 3. Przedstawienie strategicznych dokumentów źródłowych dotyczących ESG.
 4. Dyrektywa CSRD – jako jeden z głównych dokumentów.
 5. Jak ESG przekłada się na finanse przedsiębiorstwa? Łańcuch dostaw- cały świat. Greenwashing.
 6. Obowiązek sporządzania raportów ESG – co to znaczy? Kogo i kiedy dotyczy?
 7. Międzynarodowe Standardy dotyczące ESG oraz standardy UE
 8. Ślad węglowy – co to jest? Geneza, wymogi prawne. Ślad wodny – co to jest? Geneza, kalkulatory.
 9. Co zrobić aby zaimplementować ESG /Zrównoważony Rozwój w organizacji ? Od czego zacząć?
 10. Podsumowanie – dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Szczegóły dotyczące szkolenia ESG-Zrównoważony rozwój


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert w zarządzaniu strategicznym i rozwoju biznesu w środowisku międzynarodowym. Posiada udokumentowane sukcesy w restrukturyzacji firm oraz na polu przejęć i akwizycji (M&A) w sektorach technologicznych i usługowych. Jest osobą skoncentrowaną na osiąganiu celów, specjalistą w obszarze negocjacji biznesowych, strategii sprzedażowych i marketingu oraz standardów i norm jakościowych. W swojej karierze współpracował z sektorami IT i Telekomunikacji, Bankowości, Publicznym, Zdrowia, Energetyki i Gazu, Motoryzacyjnym oraz branży spożywczej, dostarczając usługi doradczo – konsultingowe, systemy informatyczne i infrastrukturalne oraz usługi certyfikacyjno-szkoleniowe.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!