Certyfikacja Rodo:

To niezależne i obiektywne potwierdzenie strony trzeciej (CeCert Sp. z o.o.), że Twoja Organizacja spełnia przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych. Potwierdzenie to jest uzyskiwane w wyniku badania auditowego – czyli próbkowania systemu, który w tym zakresie działa w Twojej firmie.

Zgodnie z art 42, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącym certyfikacji:

 • Certyfikacja jest dobrowolna, a proces jej uzyskania musi być przejrzysty
 • Certyfikacja przewidziana w niniejszym artykule nie wpływa na spoczywający na administratorze lub podmiocie przetwarzającym obowiązek przestrzegania niniejszego rozporządzenia i pozostaje bez uszczerbku dla zadań i uprawnień właściwych organów nadzorczych
 • Administrator lub podmiot przetwarzający, którzy poddają swoje przetwarzanie mechanizmowi certyfikacji, udzielają podmiotowi certyfikującemu (….) lub gdy ma to zastosowanie – właściwemu organowi nadzorczemu wszelkich informacji i wszelkiego dostępu do swoich czynności przetwarzania, które to informacje i dostęp są niezbędne do przeprowadzenia procedury certyfikacji
 • Certyfikacji administratora lub podmiotu przetwarzającego udziela się na maksymalny okres 3 lat; certyfikację można przedłużyć na tych samych warunkach, o ile nadal spełnione są stosowne wymogi. W stosownym przypadku organy certyfikujące (….), lub właściwy organ nadzorczy cofają certyfikację, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub przestały być spełniane

Możesz uzyskać:

 1. Certyfikat zgodności z przepisami w związku z tym, że w Twojej działalności przetwarzasz dane osobowe;
 2. Certyfikat na wyrób – gdy jesteś producentem wyrobu, który inny przedsiębiorcy wykorzystują do przetwarzania danych osobowych;
 3. Certyfikat na proces – gdy Twoją podstawową działalnością jest proces przetwarzania danych osobowych;

Co zyskujesz?

 1. Niezależne potwierdzenie, że w Twojej Organizacji są mechanizmy dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europe jskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Certyfikat czyli dokument, który jest narzędziem marketingowym w Twoich kontaktach biznesowych z klientami, kontrahentami, współpracownikami innymi zainteresowany mi stronami;
 3. Partnera, który wspomaga w sposób ciągły nadzór i rozwój Twojego systemu zgodności z RODO;
 4. Przewagę konkurencyjną – ZAPRASZAMY, bo warto!

Dlaczego CeCert ?


O firmie

Profesjonaliści w każdym calu
Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej i farmaceutycznej. Jesteśmy auditorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować audity zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Przede wszystkim klient
Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług

Wybrani klienci CeCert:

Powiązane
produkty:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!