Certyfikacja Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP - Good Distribution Practice, GDP)

To niezależne i obiektywne potwierdzenie strony trzeciej (CeCert Sp. z o.o.), że dana organizacja prowadzi obrót hurtowy produktami leczniczymi lub pośrednictwo w obrocie hurtowym produktami leczniczymi, zgodnie z wymaganiami Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych publikowanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi stosują system jakości określający obowiązki, procesy i zasady zarządzania ryzykiem związane z ich działalnością. Działania podejmowane w zakresie dystrybucji są jasno zdefiniowane i podlegają systematycznemu przeglądowi. Należy udokumentować, a w uzasadnionych przypadkach zwalidować, kluczowe dla jakości produktów leczniczych etapy procesów dystrybucji i ich istotne zmiany. Za system jakości odpowiedzialne
są osoby kierujące przedsiębiorstwem.


Co możesz uzyskać:

  1. Certyfikacja DPD jest potwierdzeniem realizacji zasad Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.
  2. Spełnienie obowiązków nałożonych na podmioty prowadzące działalność obrotu hurtowego i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi w Polsce
  3. Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności poprzez spełniania wymagań prawa farmaceutycznego oraz oczekiwań klientów
  4. Niższe ryzyko kar i sankcji w związku z niespełnieniem wymagań ustawy.

Co zyskujesz?

  1. Niezależne potwierdzenie, że w Twojej Organizacji funkcjonują mechanizmy i procedury zgodne z Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi
  2. Certyfikat czyli dokument, który jest narzędziem marketingowym w Twoich kontaktach biznesowych z klientami, kontrahentami, współpracownikami innymi zainteresowany mi stronami;
  3. Partnera, który wspomaga w sposób ciągły nadzór i rozwój Twojego systemu jakości zgodnego z Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi
  4. Większą efektywność organizacji dzięki funkcjonującym zasadom zarządzania, potwierdzonym certyfikatem

Dlaczego CeCert ?


Profesjonaliści w każdym calu

Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej i farmaceutycznej. Jesteśmy auditorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować audity zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Przede wszystkim klient

Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!