Certyfikacja Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych (GDP - Good Distribution Practice, GDP)

To niezależne i obiektywne potwierdzenie strony trzeciej (CeCert Sp. z o.o.), że dana organizacja prowadzi obrót hurtowy produktami leczniczymi lub pośrednictwo w obrocie hurtowym produktami leczniczymi, zgodnie z wymaganiami Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych publikowanych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi stosują system jakości określający obowiązki, procesy i zasady zarządzania ryzykiem związane z ich działalnością. Działania podejmowane w zakresie dystrybucji są jasno zdefiniowane i podlegają systematycznemu przeglądowi. Należy udokumentować, a w uzasadnionych przypadkach zwalidować, kluczowe dla jakości produktów leczniczych etapy procesów dystrybucji i ich istotne zmiany. Za system jakości odpowiedzialne
są osoby kierujące przedsiębiorstwem.


Co możesz uzyskać:

  1. Certyfikacja DPD jest potwierdzeniem realizacji zasad Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.
  2. Spełnienie obowiązków nałożonych na podmioty prowadzące działalność obrotu hurtowego i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi w Polsce
  3. Minimalizacja ryzyka prowadzonej działalności poprzez spełniania wymagań prawa farmaceutycznego oraz oczekiwań klientów
  4. Niższe ryzyko kar i sankcji w związku z niespełnieniem wymagań ustawy.

Co zyskujesz?

  1. Niezależne potwierdzenie, że w Twojej Organizacji funkcjonują mechanizmy i procedury zgodne z Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi
  2. Certyfikat czyli dokument, który jest narzędziem marketingowym w Twoich kontaktach biznesowych z klientami, kontrahentami, współpracownikami innymi zainteresowany mi stronami;
  3. Partnera, który wspomaga w sposób ciągły nadzór i rozwój Twojego systemu jakości zgodnego z Dobrymi Praktykami Dystrybucyjnymi
  4. Większą efektywność organizacji dzięki funkcjonującym zasadom zarządzania, potwierdzonym certyfikatem

Dlaczego CeCert ?


Profesjonaliści w każdym calu

Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w branży m.in. medycznej i farmaceutycznej oraz audytorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami. Realizujemy audyty zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, to zadzwoń lub napisz do nas korzystając z zakładki "KONTAKT".

Przede wszystkim klient

Nasze priorytety, to satysfakcja i zadowolenie klienta, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszych usług. Naszym celem jest sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego każde zapytanie traktujemy z należytą uwagą. Przekonaj się o tym i otrzymaj bezpłatną wycenę naszych usług.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!