ISO 22301:2020 System zarządzania ciągłością działania

Międzynarodowa norma PN-EN ISO 22301:2020-04 określa wymagania dotyczące planowania, ustanowienia, wdrożenia, obsługiwania, monitorowania, przeglądu, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, aby w sytuacji wystąpienia incydentów zakłócających działalność chronić się przed nimi, ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, być na nie przygotowanym, reagować oraz odtworzyć działalność.

Wymagania określone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i przeznaczone są do zastosowania dla wszystkich organizacji lub ich części, niezależnie od typu i rozmiaru oraz charakteru prowadzonej działalności. Zakres zastosowania niniejszych wymagań zależy od środowiska, w którym dana organizacja działa oraz stopnia jej złożoności. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach organizacji, które chcą:
– wdrożyć, utrzymywać i doskonalić BCMS,
– dążyć do zapewnienia zgodności z ustaloną polityką ciągłości działania,
– zapewnić zdolność do kontynuowania dostaw produktów i usług o akceptowalnej wstępnie zdefiniowanej zdolności w przypadku zakłócenia,
– dążyć do zwiększenia odporności poprzez skuteczne stosowanie BCMS.

Niniejszy dokument może być stosowana do oceny zdolności organizacji do zaspokojenia własnych potrzeb i obowiązków w zakresie ciągłości działania.


Korzyści z certyfikacji ISO 22301

 1. Certyfikat od renomowanej jednostki certyfikującej, potwierdzający posiadanie skutecznego systemu zapewniającego ciągłość działania w Twojej organizacji;
 2. Efektywny nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości działania w organizacji;
 3. Większa konkurencyjność na rynku;
 4. Wygodne narzędzie do zarządzania ryzykiem w organizacji;
 5. Gwarancję ciągłości działania;

Jak działamy:

 1. Zapytaj o bezpłatną wycenę – wypełnij Wniosek;
 2. Podpisz umowę;
 3. Audyt certyfikacyjny (re certyfikacyjny) umówimy w dogodnym terminie;
 4. Podjęcie decyzji przez CeCert na podstawie zebranych dowodów z audytu;
 5. Wydanie certyfikatu ważnego na 3 lata;
 6. Dołącz do grona partnerów CeCert;

Dlaczego certyfikacja ISO 22301 z CeCert?


Jesteśmy prężnie rozwijającą się jednostką certyfikującą

Posiadamy kompetencje uznane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie ISO 9001 i ISO 13485 - szczegóły na stronie PCA. W obszarze nieakredytowanym działamy wg tych samych zasad co w przypadku procesów akredytowanych. Jeżeli klientowi zależy na akredytacji w danym programie tj. 22301 jesteśmy w stanie zorganizować rozszerzenie naszego zakresu akredytacji. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów takiego procesu. Oprócz usług certyfikacyjnych zapewniamy szeroki wachlarz szkoleń związanych z normą ISO 22301 oraz innych - szczegóły w zakładce szkolenia

CeCert = Twoja Jednostka Certyfikująca

Zapytaj nas o wycenę, a zobaczysz jak szybko działamy oraz jak możemy być konkurencyjni cenowo. Szczególnie zapraszamy do przeniesienia ważnych certyfikatów, zgodnie z procedurą IAF MD 2:2017. Dołącz do grona zadowolonych klientów CeCert.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!