Audytor Wewnętrzny wg PN-ISO 45001:2018Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Szkolenie „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018” to dwudniowe szkolenie przeznaczone dla osób aspirujących do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wg PN-ISO 45001:2018 w Organizacji. Może być także kursem uzupełniającym wiedzę z zakresu prowadzenia audytów dla osób zajmujących się wdrażaniem i certyfikowaniem tego systemu w swojej Organizacji, pełnomocników systemów zarządzania lub osób aspirujących do pełnienia tej funkcji. Celem szkolenia jest przypomnienie kwestii związanych z wymaganiami normy oaz zapoznanie słuchaczy z technikami audytorskimi wymaganymi do sprawnego zaplanowania, przeprowadzenia i zamknięcia działań audytorskich, w tym opracowania raportu. 

Norma PN-ISO 45001:2018 to dokument określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz zawierający wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP. 

Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk dotyczących BHP będących pod nadzorem organizacji, uwzględniając czynniki takie jak kontekst działalności organizacji oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników i innych stron zainteresowanych.

Aktualne polskie wydanie zostało opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2019 roku i jest dostępne pod tym linkiem ->norma


Korzyści ze szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 45001

 1. Poznanie praktycznych rozwiązań pozwalających na efektywne planowanie audytów
 2. Sprawdzenie skuteczności różnych technik audytowania na zaplanowanych ćwiczeniach
 3. Zrozumienie powiązań pomiędzy wymaganiami prawnymi z zakresu BHP a systemem zarządzania
 4. Nabycie umiejętności planowania audytów BHP z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku
 5. Zdobycie wiedzy by skutecznie przeprowadzić i dokumentować audyt, w tym formułowanie niezgodności oraz ich odnoszenie do wymagań PN-ISO 45001
 6. Pozyskanie wiedzy z zakresu systematycznego budowania twardych i miękkich kompetencji audytora

Program szkolenia:

 1. Wymagania PN-ISO 45001 – przypomnienie.
 2. Wymagania PN-EN ISO 19011.
 3. Kompetencje audytorów systemów zarządzania BHP.
 4. Planowanie audytów systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem ryzyka i szans z nimi związanych.
 5. Zarządzanie programem audytów.
 6. Realizacja audytów systemu zarządzania BHP.
 7. Określenie wniosków z audytu. Potwierdzenie zgodności i niezgodności.
 8. Opracowanie raportu z audytu.
 9. Działania po audycie.
 10. Egzamin.

Szczegóły dotyczące szkoleń Audytor Wewnętrzny ISO 45001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO 50001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  -Wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych
  -Audytor energetyczny, współpracujący przy realizacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach
  -Konsultant wdrażający systemy zarządzania ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!