Wymagania normy PN EN ISO 9001:2015Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu z podstaw wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Określa ona wymagania systemu zarządzania jakością dla dużych przedsiębiorstw, przez średnie i mikro podmioty po organizacje non-profit oraz użyteczności publicznej tj: urzędy, szpitale, przychodnie czy szkoły. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania wg ISO 9001. Przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z podstawami normy PN-EN ISO 9001:2015, pełnomocników systemów zarządzania, audytorów wewnętrznych, a także kierownictwa.

Niewątpliwym wyzwaniem dla organizacji stosujących system zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 jest stałe spełnianie wymagań i uwzględnianie przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów. Aby osiągnąć ten cel, organizacja powinna stosować rozmaite techniki i formy doskonalenia pracy własnej ale również prowadzić aktywny dialog z klientami, gdyż tylko wsłuchując się w oczekiwania swoich klientów jest w stanie doskonalić współpracę z nimi.
PN-EN ISO 9001:2015-10 może stanowić pierwszy etap do wejścia w świat standardów ISO.

     

Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

 
 

 

 

 
 
 
 
 


Korzyści ze szkolenia z wymagań normy ISO 9001

 1. Zrozumienie specyfiki systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015,
 2. Szczegółowe zapoznanie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
 3. Zapoznanie z rodziną norm ISO serii 9000
 4. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Systemy Zarządzania w Organizacji oraz podstawowe pojęcia
 2. Rodzina norm ISO/IEC 9000
 3. Struktura normy PN-EN ISO/IEC 9001:2015-10 i powiązanie z normą 9000
 4. Analiza ryzyka dla Organizacji i procesu
 5. Kluczowe elementy Systemu Zarządzania oraz cykl PDCA i jego zastosowanie
 6. Szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 9001:2015-10

Szczegóły dotyczące szkolenia Wymagania normy ISO 9001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 PN-EN ISO 45001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!