Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści wg ISO 37002
Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści wg ISO 37002 – krok po kroku – od przepisów do procedur to intensywne jednodniowe szkolenie prowadzone w trybie on-line. Norma 37002 określa wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia i utrzymania skutecznego systemu zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości opartego na zasadach zaufania, bezstronności i ochrony w następujących czterech etapach:
a) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach;
b) ocena zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości;
c) reagowanie na zgłoszenia nieprawidłowości;
d) zamykanie spraw dotyczących nieprawidłowości.
Wytyczne zawarte w niniejszej normie mają charakter ogólny i są przeznaczone do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od rodzaju, wielkości, charakteru działalności oraz tego, czy działają w sektorze publicznym, prywatnym czy non-profit.


Korzyści ze szkolenia Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści wg ISO 37002

 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie planowania i wdrożenia kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937 i aktualnego projektu ustawy,
 2. Przekształcenia kanałów zgłoszeniowych w system wczesnego ostrzegania o problemach, z korzyścią dla kierownictwa, pracowników oraz Twojej organizacji (urzędu, spółki itp.),
 3. Pozyskanie wiedzy w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji,
 4. Otrzymanie dokumentów w zakresie kwestionariuszy samooceny posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych,
 5. Zaznajomienie ze wzorami wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, który jest wymagany projektem ustawy.

Program szkolenia:

 1. Kim jest sygnalista? Tło historyczne.
 2. Znaczenie kanałów zgłoszeniowych dla przeciwdziałania nadużyciom.
 3. Norma ISO 37002 jako pomoc.
 4. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie: ochrony sygnalistów, ustanowienia kanałów zgłoszeń wewnętrznych w sektorze publicznym i prywatnym, ustanowienia kanałów zgłoszeń zewnętrznych przez wykonawcze organy władzy państwowej i samorządowej procedury działań następczych, planowanych sankcji.
 5. Ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r. bezpośrednio na podstawie dyrektywy przed wejściem w życie ustawy.
 6. Cztery warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy w zakresie kanałów wewnętrznych (z wykorzystaniem wytycznych CBA, normy ISO 37002 oraz doświadczeń własnych trenera): minimalny, racjonalny, optymalny, maksymalnych korzyści.
 7. Wskazówki w zakresie ustanowienia kanałów zewnętrznych.
 8. Od czego zależy skuteczność?
 9. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań zgłoszeniowych w oparciu o kwestionariusz.
 10. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera i wytycznych normy ISO 37002). Jak opracować procedurę działań następczych, m.in. w zakresie: powierzenia zadań, kanałów zgłoszeniowych, ochrony sygnalistów, rejestrowania i rejestru zgłoszeń, prowadzenia postępowań wyjaśniających.
 11. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja.
 12. Podsumowanie. Od czego zacząć? Warianty dalszych działań.
 13. Test.

Szczegóły dotyczące szkolenia Kanały zgłoszeniowe i sygnaliści wg ISO 37002


Profil Trenera Prowadzącego

  -Ekspert z ponad 25-letnim praktycznym doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania korupcji, etyki, sygnalistów i compliance;
  - Autor i współautor wielu publikacji, m.in.: „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”,;
  - Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE;
  - Od kilku lat szkoli i pomaga wdrażać systemy compliance, antykorupcyjne i kanały zgłoszeniowe w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy, to zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!