Certyfikat ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością


Certyfikat ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością – co to jest?

Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania jakością, opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standarization). W Polsce została przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny, a jej najnowszą wersję oznaczono jako PN-EN ISO 9001:2015-10 i opublikowano w 2016r. Wersja ta zastąpiła ona poprzednią wersję wydaną w 2009 r. pod oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009.

Standard ISO 9001 znany i popularny jest na całym świecie. Przeznaczony jest dla szerokiego spektrum organizacji, od mikro podmiotów, przez średnie organizacje aż do dużych przedsiębiorstw, jak i dla po organizacji non-profit oraz użyteczności publicznej tj: urzędów, szpitali, przychodni czy szkół.

Tak jak poprzednie wersje tej normy, odnosi się ona do cyklu Deminga (PDCA – Plan Do Check Act), ale w większym zakresie akcentuje podejście procesowe, a także wprowadza kontekst organizacyjny.

W normie ISO 9001:2015 silnie zaznaczono podejście oparte na ryzyku, co umożliwia organizacji określenie tych czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych wyników dotyczących zarządzanych procesów, jak i całego systemu. Zapisy normy zachęcają również do analizowania pojawiających się szans. Jest to więc podejście do prowadzenia biznesu (zarządzania organizacją) w oparciu o analizę ryzyk i poszukiwanie szans.

     

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

 

Niewątpliwym wyzwaniem dla organizacji stosujących system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 jest stałe spełnianie wymagań i uwzględnianie przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów. Aby osiągnąć ten cel, organizacja powinna dbać o ciągłe doskonalenie, stosować rozmaite techniki i formy doskonalenia pracy własnej, ale również prowadzić aktywny dialog z klientami. Tylko wsłuchując się w oczekiwania swoich klientów jest w stanie doskonalić współpracę z nimi.

PN-EN ISO 9001:2015-10 może stanowić pierwszy etap do wejścia w świat standardów ISO w Twojej organizacji.


Korzyści z certyfikacji ISO 9001

 1. Narzędzie, które ułatwi zarządzanie Twoją organizacją;
 2. Zwiększenie zdolności do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają stale zwiększające się wymagania klienta;
 3. Zwiększenie zadowolenia klienta;
 4. Certyfikat czyli dokument, który jest narzędziem marketingowym w Twoich kontaktach biznesowych z klientami, kontrahentami, współpracownikami innymi zainteresowanymi stronami;
 5. Wartość dodaną z partnerstwa z renomowaną jednostką certyfikacyjną CeCert Sp. z o.o.
 6. Przewagę konkurencyjną – ZAPRASZAMY, bo warto!

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

 1. Zapytaj o bezpłatną wycenę – wypełnij Wniosek;
 2. Podpisz umowę;
 3. Audyt certyfikacyjny (re-certyfikacyjny) umówimy w dogodnym terminie ;
 4. Podjęcie decyzji przez CeCert na podstawie zebranych dowodów z audytu.
 5. Wydanie certyfikatu ważnego na 3 lata.
 6. Dołącz do grona partnerów jakościowych CeCert.

Dlaczego certyfikacja ISO 9001 z CeCert?


Profesjonaliści w każdym calu


                                                         Przede wszystkim klient

Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty, dbamy o jakość realizowanych procesów. Niemniej ważne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego traktujemy z wyjątkową dbałością każde zapytanie.

Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług. Wypełnij wniosek i zostań naszym klientem!

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz dodatkowe pytania, chcesz dowiedzieć się więcej o procesie certyfikacji ISO 9001, to śmiało pisz lub dzwoń do nas!

KONTAKT:

biuro@cecert.pl

721 721 527, 721 721 526

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!