Certyfikat ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania jakością, opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standarization). W Polsce została przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny, a jej najnowszą wersję oznaczono jako PN-EN ISO 9001:2015-10 i opublikowano w 2016r. Tym samym zastąpiła ona poprzednią wersję wydaną w 2009 r. pod oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2009.

Standard ISO 9001 jest dedykowany dla szerokiego spektrum organizacji, od dużych przedsiębiorstw, przez średnie i mikro podmioty po organizacje non-profit oraz użyteczności publicznej tj: urzędy, szpitale, przychodnie czy szkoły. Podobnie jak poprzednie wersje tej normy, odnosi się ona do cyklu Deminga (PDCA – Plan Do Check Act), ale w większym zakresie akcentuje podejście procesowe, a także wprowadza kontekst organizacyjny.

Równie silne zaznaczone jest podejście oparte na ryzyku, które umożliwia organizacji określenie czynników, które mogą powodować odchylenia od zaplanowanych wyników dotyczących zarządzanych procesów jak i całego systemu ale także zachęca do analizowania pojawiających się szans. Jest to więc podejście do prowadzenia biznesu (zarządzania organizacją) w oparciu o analizę ryzyk i poszukiwanie szans.

     

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

Niewątpliwym wyzwaniem dla organizacji stosujących system zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 jest stałe spełnianie wymagań i uwzględnianie przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów. Aby osiągnąć ten cel, organizacja powinna stosować rozmaite techniki i formy doskonalenia pracy własnej ale również prowadzić aktywny dialog z klientami, gdyż tylko wsłuchując się w oczekiwania swoich klientów jest w stanie doskonalić współpracę z nimi.
PN-EN ISO 9001:2015-10 może stanowić pierwszy etap do wejścia w świat standardów ISO w Twojej organizacji.


Korzyści z certyfikacji ISO 9001

 1. Narzędzie, które ułatwi zarządzanie Twoją organizacją;
 2. Zwiększenie zdolności do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają stale zwiększające się wymagania klienta;
 3. Zwiększenie zadowolenia klienta;
 4. Certyfikat czyli dokument, który jest narzędziem marketingowym w Twoich kontaktach biznesowych z klientami, kontrahentami, współpracownikami innymi zainteresowanymi stronami;
 5. Wartość dodaną z partnerstwa z renomowaną jednostką certyfikacyjną CeCert Sp. z o.o.
 6. Przewagę konkurencyjną – ZAPRASZAMY, bo warto!

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001

 1. Zapytaj o bezpłatną wycenę – wypełnij Wniosek;
 2. Podpisz umowę;
 3. Audyt certyfikacyjny (re-certyfikacyjny) umówimy w dogodnym terminie ;
 4. Podjęcie decyzji przez CeCert na podstawie zebranych dowodów z audytu.
 5. Wydanie certyfikatu ważnego na 3 lata.
 6. Dołącz do grona partnerów jakościowych CeCert.

Dlaczego certyfikacja ISO 9001 z CeCert?


Profesjonaliści w każdym calu

Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży. Jesteśmy auditorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować audity zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Przede wszystkim klient

Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!