Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023
Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu z podstaw wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 (tożsamej z PN-EN ISO/IEC 27001:2023) w kontekście różnic z poprzednim wydaniem PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Określa ona wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji  dla dużych przedsiębiorstw, przez średnie i mikro podmioty po organizacje non-profit oraz użyteczności publicznej tj.: urzędy, szpitale, przychodnie czy szkoły. Norma ISO 27001 podobnie jak ISO 9001 i ISO 14001, oparta jest na podejściu procesowym. Jedną z jej ewidentnych zalet jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji, a także brak narzuconych szczegółowych technicznych wymagań dla danego obszaru bezpieczeństwa. Norma dalej elastyczność w działaniu, ponieważ sposób zabezpieczenia danych obszarów zależy od samej organizacji. Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania wg ISO 27001. Przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z podstawami różnicami między normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 a ISO/IEC 27001:2022 ( norma tożsama z PN-EN ISO/IEC 27001:2023), pełnomocników, audytorów wewnętrznych,  a także kierownictwa.

 

 

 
 


Korzyści ze szkolenia z wymagań normy ISO 27001

 1. Zrozumienie istoty zagadnienia bezpieczeństwa informacji w Organizacji
 2. Zapoznanie z rodziną norm ISO serii 27000
 3. Szczegółowe zapoznanie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022 (tożsamej z PN-EN ISO/IEC 27001:2023)
 4. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji
 2. Rodzina norm ISO/IEC 27000
 3. Co to jest bezpieczeństwo informacji w Organizacji
 4. Znaczenie bezpieczeństwa informacji dla Organizacji
 5. Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i ISO/IEC 27001:2022 (norma tożsama z PN-EN ISO/IEC 27001:2023) - struktura
 6. Szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i ISO/IEC 27001:2022 (PN-EN ISO/IEC 27001:2023)

Szczegóły dotyczące szkolenia Wymagania normy ISO 27001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO 22301:2020 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem informacji;
  -Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!