Certyfikacja dla branży spożywczej - HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP) to systemowe podejście do zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Początkowo został on opracowany na potrzeby realizacji amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności dla astronautów. Aktualnie jest podstawowym systemem kierowanym do podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących zakłady obrotu żywnością lub gastronomię. Obowiązek wdrożenia oraz utrzymywania systemu zarządzania opartego na wymaganiach HACCP reguluje w Polsce zarówno Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Wszystkie systemy HACCP oparte są na siedmiu zasadach, które wspierają budowę skutecznego i niezawodnego mechanizmu zapewniającego najwyższe standardy higieny. Co istotne zasady te powinny być regularnie kontrolowane w celu zapewnienia spełnienia wymagań.

 

HACCP

 

 

 

 

 

 
7 zasad HACCP:
– Analiza zagrożeń i ocena ryzyka związanego z surowcem i procesem produkcji żywności na wszystkich jej etapach,
– Wskazania (identyfikacji) krytycznych punktów kontrolnych (CCP),
– Ustalenia kryteriów dla każdego CCP,
– Ustalenia procedury monitoringu CCP i zapisywania danych,
– Określenia działań korygujących,
– Ustalenia procedury weryfikacji programu HACCP,
– Ustalenia sposobu prowadzenia i przechowywania zapisów dokumentujących program HACCP.


Co możesz uzyskać:

 1. Potwierdzenie spełnienia wymagań prawa żywnościowego,
 2. Minimalizację strat produkcyjnych,
 3. Eliminacje zagrożeń zanieczyszczenia żywności,
 4. Spełnienie stale zwiększających się oczekiwań klientów,
 5. Potwierdzenie o stałości monitoringu łańcucha dostaw,
 6. Potwierdzenie stałego nadzoru oraz kontroli na każdym etapem produkcji.
 7. Istotne narzędzie marketingowe, jakim jest certyfikat.

Jak uzyskać certyfikat?

 1. Zapytaj o bezpłatną wycenę – wypełnij wniosek;
 2. Podpisz umowę;
 3. Audyt certyfikacyjny (re certyfikacyjny) umówimy w dogodnym terminie ZOBACZ - Jak przebiega proces certyfikacji? (plik do pobrania);
 4. Podjęcie decyzji przez CeCert na podstawie zebranych dowodów z audytu;
 5. Wydanie certyfikatu ważnego na 3 lata;
 6. Dołącz do grona partnerów jakościowych CeCert.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!