Bezpieczeństwo informacji, cyber- bezpieczeństwo i prywatność - Triada CIA

Szkolenie Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i prywatność jest to intensywne, jednodniowe szkolenie zakończone certyfikatem CeCert. Koncentruje się ono na rozwinięciu problematyki tzw. Triady CIA (poufność, integralność, dostępność), a także ułatwia zrozumienie na czym polega praca specjalisty od spraw bezpieczeństwa. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji niezależnie od pełnionej w nim funkcji. Może być doskonałym uzupełnieniem dla podstawowego szkolenia SZBI omawiającego wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 (tożsamej z PN-EN ISO/IEC 27001:2023), zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 

Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności:

 • lepszego rozumienia funkcjonujących systemów takich jak ISO 27001, czy kontrola dostępu, umowy z firmami, ochrona fizyczna etc.;
 • rozpoznawania, raportowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa;
 • tworzenie planów reagowania na incydenty w celu skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową;
 • definiowania Triady CIA;
 • bezpiecznego przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych w sposób zgodny z przepisami o ochronie prywatności;
 • rozpoznawania i zarządzania ryzykiem cybernetycznym.

Korzyści ze szkolenia Bezpieczeństwo informacji, cyber- bezpieczeństwo i prywatność

 1. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów bezpieczeństwa informacji;
 2. Poznanie podstaw cyberbezpieczeństwa;
 3. Zrozumienie triady poufność, integralność i dostępność (CIA), która stanowi podstawę dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 4. Nabycie umiejętności identyfikowania oraz skutecznej oceny ryzyk w bezpieczeństwie informacji;
 5. Większa świadomość zagrożeń w zakresie aktualnych zagrożeń i trendów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;
 6. Zrozumienie czym jest cyfrowa tożsamość;
 7. Nabycie umiejętności zabezpieczania cyfrowej tożsamości ii świadomość zagrożeń związanych z jej kradzieżą;
 8. Zdobycie świadomości, jakie informacje są o nas zbierane, w jaki sposób są przetwarzane i do jakich celów są wykorzystywane.

Program szkolenia:

 1. Ogólne wymagania normy ISO/IEC 27001:2022 (tożsamej z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2023);
 2. Definicje i zrozumienie terminów: poufność, integralność, dostępność;
 3. Podstawy cyberbezpieczeństwa;
 4. Prywatność w dobie informatyzacji;
 5. Sprawna i skuteczna analiza ryzyk;
 6. Świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyberrzeczywistość.

Szczegóły dotyczące szkolenia Bezpieczeństwo informacji, cyber- bezpieczeństwo i prywatność


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  • Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 27001:2023, PN-EN ISO 22301:2020 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  • Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem informacji;
  • Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!