Audytor Wewnętrzny wg PN-EN ISO 50001:2018
Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Szkolenie „Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018” to dwudniowe szkolenie przeznaczone dla osób aspirujących do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wg PN-EN ISO 50001:2018 w Organizacji. Może być także kursem uzupełniającym wiedzę z zakresu prowadzenia audytów dla osób zajmujących się wdrażaniem i certyfikowaniem tego systemu w swojej Organizacji, pełnomocników systemów zarządzania lub osób aspirujących do pełnienia tej funkcji. Celem szkolenia jest przypomnienie kwestii związanych z wymaganiami normy oraz zapoznanie słuchaczy z technikami audytorskimi wymaganymi do sprawnego zaplanowania, przeprowadzenia i zamknięcia działań audytorskich, w tym opracowania raportu. 

W normie ISO 50001 określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią (SZE). Zamierzony wynik, to umożliwienie organizacji wykorzystania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wyniku energetycznego i ciągłego doskonalenia SZE.

Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od jej rodzaju, wielkości, złożoności, położenia geograficznego, kultury organizacyjnej lub produktów i usług, które dostarcza.

Aktualne polskie wydanie zostało opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2019 roku i jest dostępne pod tym linkiem ->norma


Korzyści ze szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 50001

 1. Poznanie praktycznych rozwiązań pozwalających na efektywne planowanie audytów;
 2. Sprawdzenie skuteczności różnych technik audytowania na zaplanowanych ćwiczeniach;
 3. Zrozumienie powiązań pomiędzy wymaganiami zainteresowanych stron związanych z korzystaniem z energii a systemem zarządzania;
 4. Nabycie umiejętności planowania audytów systemu zarządzania energią, z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku;
 5. Pozyskanie wiedzy z zakresu przeprowadzania i dokumentowania audytu, formułowanie niezgodności oraz ich odnoszenie do wymagań PN-EN ISO 50001;
 6. Systematyczne budowanie twardych i miękkich kompetencji audytora.

Program szkolenia:

 1. Wymagania PN-ISO 50001 – przypomnienie.
 2. Wymagania PN-EN ISO 19011.
 3. Kompetencje audytorów systemów zarządzania energią.
 4. Planowanie audytów systemu zarządzania energią z uwzględnieniem ryzyka i szans z nimi związanych.
 5. Zarządzanie programem audytów.
 6. Realizacja audytów systemu zarządzania energią.
 7. Określenie wniosków z audytu. Potwierdzenie zgodności i niezgodności.
 8. Opracowanie raportu z audytu.
 9. Działania po audycie.
 10. Egzamin.

Szczegóły dotyczące szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 50001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO 50001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  -Wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych
  -Audytor energetyczny, współpracujący przy realizacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach
  -Konsultant wdrażający systemy zarządzania ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!