Podstawy i narzędzia etycznego hackingu w systemach bezpieczeństwa informacji

„Podstawy i narzędzia etycznego hackingu w systemach bezpieczeństwa informacji” jest to intensywne, jednodniowe szkolenie, które zostało stworzone z myślą o specjalistach, którzy chcą zapoznać się z tajnikami etycznego hackingu w kontekście ochrony systemów informatycznych.

Czym jest etyczny hacking? To podejście, które wykorzystuje techniki i narzędzia stosowane przez hakerów, jednak z zupełnie odmiennym celem – testowaniem oraz wzmacnianiem mechanizmów zabezpieczających. Nasze szkolenie umożliwia uczestnikom zrozumienie fundamentów tego obszaru oraz nabycie umiejętności koniecznych do skutecznego przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

Zaawansowane technologie i coraz bardziej złożone systemy informatyczne wymagają specjalistycznego podejścia do zabezpieczeń. Nasze szkolenie nie tylko dostarcza solidnych podstaw teoretycznych, ale również praktyczne narzędzia, które uczestnicy będą mogli zastosować w realnym środowisku. To doskonała okazja, by zdobyć cenne doświadczenie i wiedzę, której nie może brakować w dzisiejszym dynamicznym cyberświecie. Uczestnicy nabędą nie tylko nowe umiejętności, ale także oficjalne potwierdzenie ich wiedzy w postaci certyfikatu CeCert.

Uczestnik tego szkolenia rozwinie umiejętności:

 • Zrozumienia podstaw i narzędzi etycznego hackingu;
 • Identyfikowania zagrożenia związanego z hackingiem;
 • Unikania typowych błędów narażających bezpieczeństwo systemów;
 • Zwiększania bezpieczeństwo swoich systemów;
 • Zrozumienia zabezpieczeń normy ISO/IEC 27001 oraz załącznika A.

Korzyści ze szkolenia "Podstawy i narzędzia etycznego hackingu w systemach bezpieczeństwa informacji"

 1. Zapoznanie z kluczowymi zagadnieniami i wyzwaniami związanymi z ochroną informacji;
 2. Poznanie praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) do monitorowania i zabezpieczania systemów;
 3. Poznanie technik wyszukiwania podatności w systemach, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem;
 4. Analiza najczęstszych ataków, zrozumienie ich mechanizmów i skutków, co pomoże w skuteczniejszej obronie;
 5. Techniki skanowania sieci, identyfikacja potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w infrastrukturze;
 6. Praktyczne aspekty etycznego hakowania systemów, z naciskiem na zrozumienie procesów i technik wykorzystywanych przez intruzów;
 7. Jak przeprowadzać testy penetracyjne, aby zidentyfikować słabe punkty i wprowadzić skuteczne środki naprawcze;
 8. Omówienie technik inżynierii społecznej i jak bronić się przed nimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologicznych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
 2. Jak korzystać z narzędzie w ramach systemu ISMS;
 3. Wyszukiwanie podatności;
 4. Popularne ataki;
 5. Skanowanie sieci;
 6. Hakowanie systemów;
 7. Testy penetracyjne;
 8. Inżyniernia społeczna;
 9. Dyskusja.

Szczegóły dotyczące szkolenia Podstawy i narzędzia etycznego hackingu w systemach bezpieczeństwa informacji


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  • Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 27001:2023, PN-EN ISO 22301:2020 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  • Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem informacji;
  • Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!