Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Zapraszamy do udziału w jednodniowym intensywnym szkoleniu z podstaw wymagań normy PN-EN ISO 22716:2009. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących w ramach Dobrych Praktyk Produkcyjnych kosmetyków. Zapewnia on podstawową wiedzę dla osób zajmujących się wdrażaniem i certyfikowaniem tego systemu w swojej Organizacji, pełnomocników systemów zarządzania lub osób aspirujących do pełnienia tej funkcji. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami normy dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w Organizacji.

Norma ISO 22716 zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Obejmuje aspekty jakościowe produktu, ale nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa personelu pracującego w zakładzie ani aspektów ochrony środowiska. Aspekty bezpieczeństwa i środowiskowe stanowią wewnętrzną odpowiedzialność przedsiębiorstwa i mogą być objęte lokalnymi regulacjami i prawodawstwem. Nie dotyczy działalności badawczej i rozwojowej ani dystrybucji wyrobów gotowych.

Aktualne polskie wydanie zostało opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2009 roku i jest dostępne pod tym linkiem ->norma


Korzyści ze szkolenia z wymagań normy ISO 22716

 1. Zrozumienie normy PN-EN ISO 22716:2009
 2. Przykłady praktycznych zastosowań wymagań normy w organizacji
 3. Check-lista niezbędnych działań do wdrożenia GMP
 4. Nabycie umiejętności czytania i interpretacji wymagań normy PN-EN ISO 22716:2009
 5. Pozyskanie wiedzy, jak dostosować wymagania normy do Organizacji
 6. Nabycie wiedzy dot. identyfikacji potrzeb organizacji w zakresie dokumentacji, niezbędnej do funkcjonowania GMP.

Program szkolenia:

 1. Omówienie normy PN-EN ISO 22716:2009,
 2. Najważniejsze zagadnienia, cel i zakres normy, terminy i definicje,
 3. Znaczenie zastosowania standardów GMP w produkcji kosmetyków,
 4. Zidentyfikowanie wymagań prawnych, które muszą być spełnione,
 5. 5 filarów GMP (Pomieszczenia, Pracownicy, Procedury, Procesy, Produkty),
 6. Dokumentowanie: procedury operacyjne standardowe (SOP), instrukcje pracy, formularze i rejestry, zapisy procesów produkcyjnych, dokumentacja kontroli jakości, aktualizacja dokumentacji,
 7. Od czego zacząć wdrażanie GMP? Omówienie procesu: od zrozumienia wymagań, przez ocenę istniejących procesów do utworzenia dokumentacji i ciągłego doskonalenia.

Szczegóły dotyczące szkoleń Wymagania normy ISO 22716


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert zawodowo od wielu lat związany z produkcją kosmetyków z wieloletnim doświadczeniem jako:
  - Audytor wewnętrzny ISO 22716:2009 (GMP);
  - Audytor wiodący ISO 9001:2015;
  - Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ;
  - Kierownik Działu Legislacji w firmie dermokosmetycznej.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy, to zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!