Certyfikacja PN-EN ISO/IEC 27001:2023 System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08  określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

Bezpieczeństwo informacji, to zestaw narzędzi i procedur zabezpieczeń, które szeroko chronią i regulują poufność, integralność i dostępność informacji przedsiębiorstwa przed nadużyciami, nieautoryzowanym dostępem, zakłóceniami lub zniszczeniem. Szczególną uwagę poświęca szacowaniu i postępowaniu z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb danej organizacji. Jej wymagania są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od typu, wielkości i branży, sektora rynku, w którym funkcjonuje firma/organizacja.

Bezpieczeństwo informacji to przede wszystkim:
– zachowanie poufności
– zachowanie integralności
– dostępność informacji.

 

     

 

 

 

 

ISO 27001 podobnie jak ISO 9001 i ISO 14001, oparta jest na podejściu procesowym. Jedną z jej ewidentnych zalet jest kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji, a także brak narzuconych szczegółowych technicznych wymagań dla danego obszaru bezpieczeństwa. ISO/IEC 27001 daje elastyczność w działaniu, ponieważ sposób zabezpieczenia danych obszarów, techniki bezpieczeństwa zależą od samej organizacji.
Wdrożony i certyfikowany system ISO 27001 jest dowodem dla kontrahentów i partnerów biznesowych, że bezpieczeństwo informacji jest celem dla organizacji. Certyfikat 27001 stanowi również doskonałe narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej


Główne obszary normy ISO 27001:

 1. bezpieczeństwo fizyczne;
 2. bezpieczeństwo osobowe;
 3. bezpieczeństwo teleinformatyczne;
 4. bezpieczeństwo prawne;

Korzyści z certyfikacji ISO 27001

 1. Większa konkurencyjność na rynku;
 2. Efektywny nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji;
 3. Zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych - systemowe zarządzanie ryzykiem;
 4. Uporządkowane procedury, procesy i odpowiedzialności;
 5. Wygodne zrządzanie ryzykiem w organizacji;
 6. Niezależna weryfikacja i ocena ryzyka;
 7. Gwarancja ciągłości działania;
 8. Dodatkowe punkty w przetargach;
 9. Dodatkowe punkty w kontraktacji usług z NFZ;
 10. Wzrost wiarygodności w oczach klientów twojej firmy;

Certyfikat ISO 27001 - co to jest?


Certyfikacja z zakresu normy ISO 27001 - jak uzyskać?

Certyfikacja ISO 27001, a w efekcie certyfikat zgodności ISO 27001, jest efektem przeprowadzenia w organizacji audytu poprzez niezależną jednostkę (tzw. audyt trzeciej strony), podczas którego audytorzy poszukują dowodów na zgodność wdrożonego wcześniej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami normy ISO 27001.

Certyfikacja ISO 27001 stanowi zapewnienie, że procesy lub usługi świadczone przez organizację są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ISO.

Certyfikat ISO 27001 - cena

Krok pierwszy: zastosowanie wymagań normy, czyli wdrożenie SZBI w organizacji.

Krok drugi: kontakt z jednostką certyfikującą systemy zarządzania na zgodność z normą ISO/IEC 27001. Pamiętaj, że jednostka certyfikująca musi uzyskać więcej informacji o twojej organizacji, dlatego na tym etapie poprosimy cię o wypełnienie wniosku o certyfikację wraz załącznikiem do niego. Jeśli wypełniając wniosek będziesz mieć jakiekolwiek pytania, to nie wahaj się i skontaktuj się z nami, a postaramy się na nie odpowiedzieć.

Kiedy wypełniony wniosek trafia do nas, to przystępujemy trzeciego kroku, czyli do jego analizy. A przeprowadzamy ją, by mieć pewność, że mamy zdolność i kompetencje do przeprowadzenia audytu w twojej firmie, a także określamy liczbę dni audytowych potrzebnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Zwieńczeniem tego etapu jest przygotowanie oferty w formie elektronicznej!

Jeśli decydujesz się na współpracę z nami, to w kolejnym etapem jest podpisanie umowy i ustalenie dogodnego terminu audytu certyfikującego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Tak zaczyna się proces certyfikacji ISO 27001!

Koszt procesu certyfikacji zależny jest od wielu czynników (takich jak np. liczba pracowników, liczba lokalizacji) i wyliczany w oparciu o regulacje, które obowiązują jednostki certyfikujące. Najprostszym sposobem oszacowania kosztów jest wypełnienie wniosku o certyfikację i otrzymanie od nas oferty, która do niczego nie zobowiązuje. Zapraszamy do dołączenia do grona naszych klientów!

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!