Wdrożenie wymagań ISO 50001 – praktyczne podejście w oparciu o case study
Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Szkolenie wymagania normy Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018 to dwudniowy kurs przeznaczony dla osób odpowiedzialnych w organizacji za System Zarządzania Energią, w tym przede wszystkim dla: osób zajmujących się wdrażaniem i certyfikowaniem tego systemu w swojej Organizacji, pełnomocników systemów zarządzania lub osób aspirujących do pełnienia tej funkcji, kadry menadżerskiej Organizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Energią w Organizacji.

W normie ISO 50001 określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią (SZE). Zamierzony wynik to umożliwienie organizacji wykorzystania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wyniku energetycznego i ciągłego doskonalenia SZE.

Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od jej rodzaju, wielkości, złożoności, położenia geograficznego, kultury organizacyjnej lub produktów i usług, które dostarcza.

Aktualne polskie wydanie zostało opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2020 roku i jest dostępne pod tym linkiem ->norma


Korzyści ze szkolenia z wymagań normy ISO 50001

 1. Poznanie wymagań PN-EN ISO 50001;
 2. Poznanie przykładowych powiązań normy z procesami biznesowymi;
 3. Praktyczne wypracowanie przykładowych rozwiązań dotyczących monitorowania wyników w zakresie efektywności energetycznej;
 4. Nabycie umiejętności włączenia wymagań PN-EN ISO 50001 w procesy biznesowe;
 5. Pozyskanie wiedzy do zarządzania energią opartą na ryzyku;
 6. Zintegrowanie podejścia do monitorowania wyników działania.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zarządzania energią w firmie.
 2. Kontekst związany z zarządzaniem energią.
 3. Rola przywództwa w osiąganiu wyników.
 4. Planowanie działań w oparciu o ryzyka i szanse.
 5. Przegląd energetyczny, wskaźniki wyniku energetycznego oraz dobór wartości odniesienia.
 6. Wsparcie procesów dotyczących zarządzania energią.
 7. Planowanie i realizacja działań wpływających na wynik energetyczny.
 8. Ocena wyników.
 9. Doskonalenie.

Szczegóły dotyczące szkoleń wymagania normy ISO 50001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO 50001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  -Wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych
  -Audytor energetyczny, współpracujący przy realizacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach
  -Konsultant wdrażający systemy zarządzania ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego producenta wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!