Wymagania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2020Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Szkolenie System Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2020 to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w organizacji za ciągłość działania w tym przede wszystkim dla: informatyków i kierownictwa IT, audytorów wewnętrznych i wiodących pragnących rozwinąć swoje kompetencje oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w Organizacji

Kurs prowadzony w oparciu o podstawową wiedzę uczestnika o systemie zarządzania – dla osób, które znają wymagania innych norm dla systemu zarządzania (np. normę PN-EN ISO 9001:2015)


Korzyści ze szkolenia z wymagań normy ISO 22301

 1. Wiedzę niezbędną do określenia zakresu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301
 2. Umiejętność identyfikowania kluczowych elementów zapewniających prawidłowe i skuteczne funkcjonowania w organizacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301
 3. Wiedzę jak zintegrować System Zarządzania Ciągłością Działania z innymi systemami zarządzania wg ISO 22301
 4. Umiejętność planowania i kontroli Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301

Program szkolenia:

 1. Co to jest ciągłość działania i jakie ma znaczenie dla każdej organizacji?
 2. Podstawowe pojęcia związane z ciągłością działania
 3. Model: Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj
 4. Obszary i zagadnienia związane z ciągłością działania
 5. Norma PN-EN ISO 22301:2020-04, jej struktura i wymagania
 6. Analiza wpływu biznesowego i ocena ryzyka
 7. Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
 8. Struktura organizacyjna (funkcje i role w ciągłości działania)

Szczegóły dotyczące szkoleń Wymagania normy ISO 22301


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO 22301:2020 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem informacji;
  -Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!