Wymagania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2014

Szkolenie System Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2014 to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w organizacji za ciągłość działania w tym przede wszystkim dla: informatyków i kierownictwa IT, audytorów wewnętrznych i wiodących pragnących rozwinąć swoje kompetencje oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w organizacji

Najbliższy termin szkolenia: 27 kwietnia 2020 r.
Cena szkolenia: 490zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: Warszawa

Kolejny termin szkolenia: 18 czerwca 2020 r.
Cena szkolenia: 490zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: Warszawa

Kolejny termin szkolenia: 16 września 2020 r.
Cena szkolenia: 490zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: Warszawa

Co możesz uzyskać:

 1. Wiedzę niezbędną do określenia zakresu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 2. Umiejętność identyfikowania kluczowych elementów zapewniających prawidłowe i skuteczne funkcjonowania w organizacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 3. Wiedzę jak zintegrować System Zarządzania Ciągłością Działania z innymi systemami zarządzania
 4. Umiejętność planowania i kontroli Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Program szkolenia:

 1. Co to jest i jakie ma znaczenie ciągłość działania dla organizacji
 2. Pojęcia używane w związku z ciągłością działania
 3. Jakich obszarów dotyczy ciągłość działania
 4. Model PDCA
 5. Norma PN-EN ISO 22301:2014-11 - struktura i wymagania
 6. Analiza wpływu biznesowego i ocena ryzyka
 7. Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
 8. Struktura organizacyjna (funkcje i role w ciągłości działania)
 9. Integracja systemu zarządzania ciągłością działania z innymi systemami.

Szczegóły dotyczące szkoleń


O firmie

Terminy i miejsca szkoleń:
Audytor Wewnętrzny EMS wg 14001 - 21-22 maja 2020 r. on-line
Audytor Wiodący SZJ wg 9001 - 25-29 maja 2020 r. - Warszawa
Audytor Wiodący SZJ wg 9001 - 14-18 września 2020 r. - Warszawa
Audytor Wiodący SZBI wg 27001 - 26-30 października 2020 r. - Warszawa

Cena szkolenia
Audytor Wiodący wg 9001 - 2 850 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wiodący wg 27001 - 2 950 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 14001 - 1050 zł netto (+23% VAT)

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przewidziane są rabaty

Nasi klienci

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!