Wdrożenie wymagań ISO 45001 – praktyczne podejście w oparciu o case studyUzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Szkolenie wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018 to dwudniowy kurs przeznaczony dla osób odpowiedzialnych w organizacji za System Zarządzania BHP, w tym przede wszystkim dla: osób zajmujących się wdrażaniem i certyfikowaniem tego systemu w swojej Organizacji, pełnomocników systemów zarządzania lub osób aspirujących do pełnienia tej funkcji, kadry menadżerskiej Organizacji. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w Organizacji.

Norma PN-ISO 45001:2018 to dokument określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz zawierający wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP. 

Niniejsza norma jest przeznaczona do stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyk dotyczących BHP będących pod nadzorem organizacji, uwzględniając czynniki takie jak kontekst działalności organizacji oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników i innych stron zainteresowanych.

Aktualne polskie wydanie zostało opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2019 roku i jest dostępne pod tym linkiem ->norma


Korzyści ze szkolenia Wymagania normy ISO 45001

 1. Poznanie wymagań PN-ISO 45001
 2. Poznanie przykładowych powiązań normy z procesami biznesowymi
 3. Praktyczne wypracowanie przykładowych rozwiązań dotyczących monitorowania wyników w zakresie BHP
 4. Umiejętność włączenia wymagań PN-ISO 45001 w procesy biznesowe
 5. Podejście do zarządzania BHP oparte na ryzyku
 6. Zintegrowanie podejścia do monitorowania wyników działania

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki BHP w różnych branżach.
 2. Kontekst organizacji w odniesieniu do BHP.
 3. Rola przywództwa oraz pracowników.
 4. Ryzyka, szanse i zagrożenia dotyczące BHP. Planowanie celów i działań.
 5. Wsparcie procesów BHP.
 6. Planowanie i nadzór nad działaniami związanymi z BHP.
 7. Ocena efektów działań.
 8. Doskonalenie.

Szczegóły dotyczące szkoleń Wymagania normy ISO 45001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-ISO 45001:2018, PN-EN ISO 50001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  -Wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych
  -Audytor energetyczny, współpracujący przy realizacji audytów energetycznych w przedsiębiorstwach
  -Konsultant wdrażający systemy zarządzania ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!