Audytor Wiodący SZBI wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ERCA)

Szkolenie Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017 jest to intensywne, pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem ERCA (European Register of Certificated Auditors). Przeznaczone przede wszystkim dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla, w tym także informatyków oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001. Jest ono podstawowym szkoleniem dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemem bezpieczeństwa wg Krajowego Systemy Cyberbezpieczeństwa.

Najbliższy termin szkolenia: 21-25 czerwiec 2021 r
Cena szkolenia: 2950zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: Warszawa

 

 

 

 

 

 

Co zyskujesz:

 1. Zrozumienie wymagań i wytycznych norm PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO/IEC 27002:2017, PN- ISO 27006:2016-12 i PN-EN ISO 19011:2018-08;
 2. Wiedza dotycząca zasad audytowania;
 3. Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania planu i prowadzenia audytu strony trzeciej (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1);
 4. Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06;
 5. Umiejętność przygotowania raportu z audytu, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną;
 6. Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń;
 7. Umiejętność prowadzenia oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji;
 8. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia – certyfikat ERCA (European Register of Certificated Auditors)

Program szkolenia:

 1. Wymagania PN-EN ISO/IEC 27001:20017
 2. Wzajemne relacje między PN-EN ISO/IEC 27001:2001, PN-EN ISO/IEC 27002:2017, PN- ISO 27006:2016-12 i PN-EN ISO 19011:2018-08;
 3. Audyt trzeciej strony – wybrane wymagania PN-EN ISO/ IEC 17021-1
 4. Podejście procesowe do ochrony informacji i bezpieczeństwa systemów informatycznych przedsiębiorstw;
 5. Ustanowienie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych;
 6. Podstawowe pojęcia dotyczące urządzeń, systemów i sieci informacyjnych - analiza i ocena ryzyka;
 7. Krytyczne sytuacje audytu systemu ISMS;
 8. Podstawy audytowania – rodzaje audytów;
 9. Metody i techniki audytowania – planowanie (plan audytu, pytania audytowe / checklista) i przeprowadzanie audytu,
 10. Sprawozdawczość z audytu, działania wynikające z audytu, przygotowanie raportu z audytu;
 11. Ustalenia audytowe, ocena wyników/ zgodności /niezgodności oraz zarządzanie niezgodnościami;
 12. Polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji;
 13. Zarządzanie aktywami;
 14. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 15. Zarządzanie komunikacją i operacjami, kontrola dostępu;
 16. Zarządzanie incydentami;
 17. Kwalifikacje audytorów;
 18. Egzamin ERCA

Szczegóły dotyczące szkoleń


O firmie

Terminy i miejsca szkoleń:
Zarządzanie Ryzykiem wg 31000 - 11 czerwiec 2021 r. on-line
Audytor Wiodący wg 27001 - 21-25 czerwiec 2021 r. on-line
Audytor Wewnętrzny wg 13485 - 5-6 lipiec 2021 r. Warszawa
Audytor Wewnętrzny wg 9001 - 07-08 wrzesień 2021 r. on-line
Audytor Wewnętrzny wg 9001 - 07-08 grudzień 2021 r. on-line

Cena szkolenia
Audytor Wiodący wg 9001 - 2 850 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 9001 - 890 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 13485 - 940 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 14001 - 1050 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wiodący wg 27001 - 2 950 zł netto (+23% VAT)
Zarządzanie Ryzykiem wg 31000 - 135 zł netto (+23% VAT)
Compliance antykorupcyjny - 349 zł netto (+23% VAT)

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przewidziane są rabaty

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!