Audytor wewnętrzny MDMS wg PN-EN ISO 13485:2016

Zapisy normy PN-EN ISO 13485:2016 nakładają na kierownictwo organizacji obowiązek zapewnienia niezbędnych szkoleń w celu  budowania świadomości zaangażowanego personelu. Niniejsze szkolenia powinny dotyczyć nie tylko samych norm ale przede wszystkim dyrektyw i ustaw jakim podlegają wyroby medyczne. Oferowane przez CeCert szkolenie jest przeznaczone dla osób, które przygotowują się do roli audytora wewnętrznego, a także chcą zapoznać się z wymaganiami norm PN-EN ISO 13485:2016, PN-EN ISO 19011:2018

Najbliższy termin szkolenia: 5-6 lipiec 2021 r.
Cena szkolenia: 940zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: Warszawa

Co możesz uzyskać:

 1. Wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 13485:2016,
 2. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu,
 3. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik,
 4. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.

Program szkolenia:

 1. Audyty pierwszej i drugiej – wyjaśnienie, różnice, podobieństwa.
 2. Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018).
 3. Przebieg i dokumentowanie audytu (wg ISO PN-EN 19011:2018).
 4. Wymagania normy PN-EN ISO 13485:2016
 5. Ustawa o wyrobach medycznych, a wymagania dyrektywy i normy.
 6. Praktyki audytowe: rola audytora, przegląd dokumentacji, planowanie audytu, dokumenty robocze, gromadzenie dowodów audytowych, audytowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, niezgodności, raport z audytu i działania poaudytowe. – praca warsztatowa.
 7. Prowadzenie rozmów podczas audytu: pytania audytowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii audytu.
 8. Egzamin

Szczegóły dotyczące szkoleń


O firmie

Terminy i miejsca szkoleń:
Zarządzanie Ryzykiem wg 31000 - 11 czerwiec 2021 r. on-line
Audytor Wiodący wg 27001 - 21-25 czerwiec 2021 r. on-line
Audytor Wewnętrzny wg 13485 - 5-6 lipiec 2021 r. Warszawa
Audytor Wewnętrzny wg 9001 - 07-08 wrzesień 2021 r. on-line
Audytor Wewnętrzny wg 9001 - 07-08 grudzień 2021 r. on-line

Cena szkolenia
Audytor Wiodący wg 9001 - 2 850 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 9001 - 890 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 13485 - 940 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 14001 - 1050 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wiodący wg 27001 - 2 950 zł netto (+23% VAT)
Zarządzanie Ryzykiem wg 31000 - 135 zł netto (+23% VAT)
Compliance antykorupcyjny - 349 zł netto (+23% VAT)

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przewidziane są rabaty

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!