Audytor Wewnętrzny SZJ wg PN-EN ISO 9001:2015 (CeCert)

Szkolenie Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 jest to intensywne, trzydniowe szkolenie zakończone egzaminem CeCert. Przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na audytorów wewnętrznych, kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w organizacji. Jest ono podstawowym szkoleniem zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością. Może stanowić pierwszy etap w drodze do rozwoju w kierunku pełnomocnika systemu zarządzania jakością. 

Najbliższy termin szkolenia: 26-28 październik 2020 r.
Cena szkolenia: 1320 zł netto (+23% VAT)
Miejsce szkolenia: Warszawa

Co możesz uzyskać:

 1. Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.
 2. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 3. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 4. Zrozumienie wagi przywództwa i podejścia procesowego w SZJ.
 5. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.
 6. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia – certyfikat CeCert

Program szkolenia:

 1. Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018).
 2. Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.
 3. Praktyki audytowe: rola audytora, przegląd dokumentacji, planowanie audytu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów audytowych, audytowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów audytowych, audytowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, niezgodności, spotkanie zamykające, raport z audytu i działania poaudytowe. – praca warsztatowa.
 4. Zachowanie audytora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 5. Prowadzenie rozmów podczas audytu: pytania audytowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii audytu.
 6. Egzamin

Szczegóły dotyczące szkoleń


O firmie

Terminy i miejsca szkoleń:
Audytor Wewnętrzny EMS wg 14001 - 21-22 maja 2020 r. on-line
Audytor Wiodący SZJ wg 9001 - 25-29 maja 2020 r. - Warszawa
Audytor Wiodący SZJ wg 9001 - 14-18 września 2020 r. - Warszawa
Audytor Wiodący SZBI wg 27001 - 26-30 października 2020 r. - Warszawa

Cena szkolenia
Audytor Wiodący wg 9001 - 2 850 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wiodący wg 27001 - 2 950 zł netto (+23% VAT)
Audytor Wewnętrzny wg 14001 - 1050 zł netto (+23% VAT)

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników przewidziane są rabaty

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!