Audytor Wewnętrzny SZJ wg PN-EN ISO 9001:2015Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Szkolenie Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 jest to intensywne, dwudniowe szkolenie zakończone egzaminem i certyfikatem CeCert.

Przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na audytorów wewnętrznych, kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w organizacji. Jest ono podstawowym szkoleniem zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania jakością. Może stanowić pierwszy etap w drodze do rozwoju w kierunku pełnomocnika systemu zarządzania jakością. 

Audytor wewnętrzny ISO 9001

Jeśli chcesz zostać audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością w organizacji, w której wdrożony jest system zarządzania wg normy ISO 9001, to powinieneś dobrze znać strukturę, wymagania oraz zastosowanie tej normy.

Audytor wewnętrzny może zostać powołany przez najwyższe kierownictwo spośród pracowników, jednak taka osoba powinna przejść specjalistyczne przeszkolenie z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz posiadać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001.

Jeśli chcesz zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001, nauczyć się jak przeprowadzić audyt wewnętrzny, to zapraszamy na nasze szkolenia m.in. szkolenie przygotowujące do roli audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg ISO 9001: LINK

Audytor wewnętrzny ISO 9001 – szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami zawartymi w normie, zrozumienie definicji, celów i kryteriów audytów wewnętrznych. Uczestnicy zapoznają się z metodami przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz z zasadami raportowania i dokumentowania audytów wewnętrznych.

Co więcej uczestnicy nauczą się interpretować i stosować wymagania normy, by umieć przeprowadzić audyt zbierając sprawnie obiektywne dowody audytowe, które pozwolą sformułować wyniki oceny w postaci raportu z audytu.

Kandydaci na audytów wewnętrznych posiądą również wiedzę z zakresu miękkich kompetencji, jakie są niezbędne do przeprowadzania audytu, czyli tych, dotyczące zachowania werbalnego, postawy audytora, postępowania w sytuacjach konfliktowych, technik prowadzenia rozmów itp.


Kurs audytora wewnętrznego ISO 9001 - czy warto? Co możesz uzyskać?

 1. Utrwalenie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.
 2. Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.
 3. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 4. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 5. Zrozumienie wagi przywództwa i podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością.
 6. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystaniu najnowszych technik.
 7. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia potwierdzającego udział w kursie przygotowującym do prowadzenia audytów wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania jakością w organizacji – certyfikat CeCert
 8. Udział w szkoleniu wskazany jest nie tylko dla osób, które chcą pełnić funkcję audytora wewnętrznego, ale również dla tych, które zaangażowane są w prace przy wdrożeniu systemów zarządzania jakością.

Program szkolenia

 1. Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018).
 2. Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe (dane wejściowe i wyjściowe), kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.
 3. Przygotowanie do audytów wewnętrznych.
 4. Praktyki audytowe - przygotowanie do roli audytora wewnętrznego prowadzone w formie warsztatu obejmującego poniższe kwestie: rola audytora wewnętrznego, przegląd dokumentacji systemu zarządzania jakością, planowanie audytu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów audytowych, audytowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów audytowych, audytowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, niezgodności, spotkanie zamykające - omówienie wyników audytu, raport z audytu, działania poaudytowe - monitorowanie, nadzór nad działaniami, projektowanie działań i doskonalenia systemu zarządzania,
 5. Zachowanie audytora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych, relacje z innymi pracownikami organizacji,
 6. Prowadzenie rozmów podczas audytu: pytania audytowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii audytu (ćwiczenia),
 7. Zakończenie szkolenia,
 8. Egzamin - po uzyskaniu pozytywnego wyniku, uczestnik szkolenia uzyskuje certyfikat audytora wewnętrznego iso 9001 - certyfikat CeCert.

Szczegóły dotyczące szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 9001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzenia szkoleń zarówno w obszarze wymagań systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenia zamknięte- Audytor wewnętrzny ISO 9001

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu.
 • Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji.
 • Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.
 • Podczas szkoleń zamkniętych nie prowadzimy doradztwa.
 • Jeśli masz dodatkowe pytania, chcesz dowiedzieć się więcej lub upewnić, że to szkolenie jest dla ciebie, to śmiało pisz lub dzwoń do nas!
 • KONTAKT: szkolenia@cecert.pl , 721 721 546

 • Wybrani klienci CeCert:

  Masz pytania lub wątpliwości?

  Skontaktuj się z nami!