Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetycznej ISO 22716

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. nakłada na producentów, dystrybutorów i importerów produktów kosmetycznych szereg obowiązków. Zgodnie z zapisami artykułu 8 wyżej wymienionego rozporządzenia, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi każdy produkt kosmetyczny udostępniany na rynku musi zostać wyprodukowany zgodnie z dobrą praktyką produkcji. Proces produkcji uznaje się za zgodny z dobrą praktyką produkcji, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W 2011 r. opublikowano komunikat Komisji w ramach wdrażania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) r 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych w którym wyspecyfikowano normy zharmonizowane. Znalazła się w nim jedna norma EN ISO 22716:2007 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji (ISO 22716:2007). Polski odpowiednik tej normy został opublikowany na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w 2009 jako PN-EN ISO 22716:2009.

PN-EN ISO 22716:2009 Dobre Praktyki Produkcji

Norma ta zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Obejmuje aspekty jakościowe produktu, ale nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa personelu pracującego w zakładzie ani aspektów ochrony środowiska. Aspekty bezpieczeństwa i środowiskowe stanowią wewnętrzną odpowiedzialność przedsiębiorstwa i mogą być objęte lokalnymi regulacjami i prawodawstwem. Nie dotyczy działalności badawczej i rozwojowej ani dystrybucji wyrobów gotowych. 

 

Iso 22716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dla kogo certyfikacja PN-EN ISO 22716:2009

  1. Dla producentów kosmetyków
  2. Dla dystrybutorów kosmetyków
  3. Dla importerów kosmetyków

Korzyści z certyfikacji ISO 22716

  1. spełnienie wymagań rozporządzenia 1223/2009;
  2. lepsza jakość oferowanych produktów;
  3. zwiększenie zaufania klientów do firmy;
  4. zmniejszenie liczby reklamacji;
  5. zwiększenie konkurencyjności firmy;
  6. poprawa sprawności i efektywności firmy;

Dlaczego certyfikacja ISO 22716 z CeCert?


Certyfikat ISO 22716 - co to jest?

Certyfikat ISO 22716, to efekt przeprowadzenia w organizacji audytu poprzez niezależną jednostkę (tzw. audyt trzeciej strony), podczas którego audytorzy poszukują dowodów na zgodność wdrożonego wcześniej systemu zarządzania opartego o Dobre Praktyki Produkcji na zgodność z normą PN-EN ISO 22716:2009.

Certyfikat ISO 22716 jest pisemnym zapewnieniem, że procesy lub usługi świadczone przez organizację są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy ISO22716.

Jak uzyskać certyfikat ISO 22716 - krok po kroku?

Jeśli należysz do grupy producentów, dystrybutorów lub importerów produktów kosmetycznych, to zanim podejmiesz kroki ku certyfikacji, musisz najpierw zastosować wymagania normy ISO 22716, czyli wdrożyć system zarządzania dobrych praktyk produkcji.

Jeśli chcesz przeprowadzić wdrożenie systemu zarządzania własnymi siłami, to zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń.

Drugi krok, to kontakt z jednostką certyfikującą, taką jak CeCert, mającą w swojej ofercie usługi certyfikacji systemu zarządzania dobrych praktyk produkcji na zgodność z normą ISO 22716. Na tym etapie musimy uzyskać więcej informacji o Twojej organizacji i głównych procesów, które w niej zachodzą (takich jak np. projektowanie, produkcja kosmetyków, wprowadzanie ich do obrotu). To dlatego prosimy o wypełnienie wniosku o certyfikację wraz ze stosownym załącznikiem.

Jeśli podczas wypełniania tych dokumentów masz jakiekolwiek pytania, to śmiało zadzwoń lub napisz do nas, a postaramy się na nie odpowiedzieć.

Kiedy twój wniosek o certyfikację na zgodność z normą PN-EN ISO 22716:2009 trafia do nas, to poddajemy go gruntownej analizie.

Wiemy, że chciałbyś uzyskać ofertę jak najszybciej, często podczas rozmowy telefonicznej, ale niestety nie jest to takie proste, ponieważ jako jednostka certyfikująca musimy ustalić czy spełniamy m.in. wymagania dotyczące kompetencji naszych audytorów - czy nie występuje u nich konflikt interesu.

Po co to robimy? Chcemy mieć pewność, że nasi klienci otrzymają usługę o wysokim poziomie merytorycznym, czyli audyt przeprowadzony przez osoby, które mają doświadczenie przy produkcji podobnych kosmetyków z zachowaniem najwyższych standardów bezstronności.

Kiedy już wiemy, że posiadamy kompetencje do przeprowadzenia audytu w Twojej firmie i wiemy ile dni audytowych potrzeba by to zrobić, wtedy w wiadomości mailowej otrzymujesz od nas ofertę!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie oferty, czy dalszych kroków, to na tym etapie znowu chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Jeśli nasza propozycja współpracy zyskuje Twoją aprobatę i jesteś gotowy poddać swój system zarządzania ocenie naszych audytorów, to w kolejnym kroku przygotujemy umowę, a po jej podpisaniu ustalamy wspólnie terminu audytu certyfikującego.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!