Wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015



Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:




Szkolenie z wymagań normy ISO 14001 to intensywny jednodniowy kurs, którego podstawowym celem jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi punktami normy. Wypełnia ono również zapisy normy PN-EN ISO 14001:2015 dot. zobowiązania kierownictwa organizacji do zapewnienia niezbędnych szkoleń w celu budowania świadomości i kompetencji zaangażowanego personelu. Oferowane przez CeCert szkolenie jest przeznaczone dla osób, które funkcjonują lub będą funkcjonować w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego w danej organizacji. Realizowany program pozwala zapoznać się słuchaczom z wymaganiami dla wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania wg ISO 14001. 


Korzyści ze szkolenia z wymagań normy ISO 14001

 1. Zrozumienie istoty zagadnienia Systemu Zarządzania Jakością oraz praktyczne zastosowanie wymagań norm w Organizacji,
 2. Zapoznanie z rodziną norm ISO serii 14000,
 3. Szczegółowe zapoznanie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015,
 4. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Systemy Zarządzania Środowiskowego w Organizacji oraz podstawowe pojęcia
 2. Rodzina norm ISO/IEC 14000
 3. Struktura normy PN-EN ISO 14001:2015 i powiązanie z normą 14000
 4. Analiza ryzyka dla Organizacji i procesów
 5. Kluczowe elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego
 6. Szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015

Szczegóły dotyczące szkolenia Wymagania normy ISO 14001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 PN-EN ISO 45001:2018 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!