Audytor Wewnętrzny SZBI (ISMS) wg ISO/IEC 27001:2022


Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Szkolenie Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg  ISO/IEC 27001:2022 (norma ta jest tożsama z PN-EN ISO/IEC 27001:2023) jest to intensywne, trzydniowe szkolenie zakończone egzaminem ERCA (European Register of Certificated Auditors). Przeznaczone przede wszystkim dla pełnomocników SZBI, kierownictwa wyższego i średniego szczebla, w tym także informatyków oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymywanie systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001. Jest ono podstawowym szkoleniem dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie audytów wewnętrznych wg ISO/IEC 27001:2022.

 

 

 

 

 

 


Korzyści ze szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 27001

 1. Zrozumienie wymagań i wytycznych norm ISO/IEC 27001:2022 i PN-EN ISO 19011:2018-08;
 2. Zdobycie wiedzy w zakresie zasad audytowania;
 3. Pozyskanie umiejętności skutecznego i praktycznego przygotowania planu i prowadzenia audytu wewnętrznego (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1);
 4. Pozyskanie umiejętności Identyfikowania celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022 (tożsamej z PN-EN ISO/IEC 27001:2023);
 5. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania raportu z audytu wewnętrznego;
 6. Nabycie umiejętności identyfikowania i formułowania zapisów dotyczących niezgodności/zgodności i spostrzeżeń;
 7. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia – certyfikat ERCA (European Register of Certificated Auditors) .

Program szkolenia:

 1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji – pojęcia podstawowe;
 2. Omówienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2022 (tożsamej z PN-EN ISO/IEC 27001:2023);
 3. Wymagania prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji;
 4. Rodzaje audytów (wyjaśnienie różnic);
 5. Audyt wewnętrzny SZBI – podstawowe pojęcia;
 6. Kompetencje audytora wewnętrznego SZBI: wiedza, umiejętności, doświadczenie, cechy osobiste, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 7. Rola, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia audytorów wewnętrznych SZBI;
 8. Zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego w tym postawa audytora wewnętrznego;
 9. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego SZBI;
 10. Działania poaudytowe;
 11. Ćwiczenia + test sprawdzający.

Szczegóły dotyczące szkolenia Audytor wewnętrzny ISO 27001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO 22301:2020 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem informacji;
  -Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Podczas szkoleń CeCert nie są również prowadzone procesy certyfikacji osób zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!