Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:
Szkolenie Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 jest to intensywne, trzydniowe szkolenie zakończone egzaminem i certyfikatem CeCert prowadzonym on-line. Przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na audytorów wewnętrznych, kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji. Jest ono podstawowym szkoleniem zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji zintegrowanego systemu zarządzania, także w przypadku planowania w przyszłości integracji systwmów. Może stanowić pierwszy etap w drodze do rozwoju w kierunku pełnomocnika zintegrowanego systemu zarządzania.

Wybierając to szkolenie rozwiniesz następujące umiejętności:
• Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytu,
• Komunikacja w procesie audytu,
• Zorientowanie na fakty i umiejętne poszukiwanie dowodów,
• Sprawne planowanie i podejmowanie działań poaudytowych.


Korzyści ze szkolenia Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 1. Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego;
 2. Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi;
 3. Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik;
 4. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 1. Wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
 2. Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018);
 3. Zasady i techniki audytowania;
 4. Program audytów i plan audytu;
 5. Fazy audytu: planowanie, zakres, przegląd dokumentacji, realizacja, zbieranie dowodów, ustalanie wniosków, opracowanie raportu z audytu;
 6. Spostrzeżenia i niezgodności;
 7. Spotkanie otwierające / zamykające i komunikacja w procesie audytu;
 8. Działania poaudytowe;
 9. Kompetencje audytora wewnętrznego: wiedza, umiejętności, doświadczenie, cechy osobiste, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 10. Ćwiczenia + test sprawdzający.

Jeśli szkolenia to z CeCert


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych;
  Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, nie organizujemy szkoleń zamkniętych dla konkretnego wytwórcy wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!