Audytor Wewnętrzny SZCD wg PN-EN ISO 22301:2020


Uzyskaj dofinansowanie
na to szkolenie zapisując
się przez:Szkolenie Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg PN-EN ISO 22301:2020 jest to intensywne, trzydniowe szkolenie zakończone egzaminem i certyfikatem CeCert prowadzonym on-line. Przeznaczone przede wszystkim dla kandydatów na audytorów wewnętrznych, kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 w organizacji. Jest ono podstawowym szkoleniem zwiększającym kompetencje osób pracujących w ramach funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania. Może stanowić pierwszy etap w drodze do rozwoju w kierunku pełnomocnika systemu zarządzania ciągłością działania.

 

 

 

 

 

 

Powiązane
produkty:


Korzyści ze szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 22301

 1. Zrozumienie zasad ciągłości działania oraz jej znaczenia dla organizacji;
 2. Zrozumienie wymagań PN-EN ISO 22301:2020-04;
 3. Wiedza dotycząca zasad audytowania;
 4. Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania planu i prowadzenia audytu wewnętrznego SZCD;
 5. Umiejętność przygotowania raportu z audytu, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną;
 6. Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia Audytor Wewnętrzny ISO 22301

 1. Co to jest ciągłość działania i jakie ma znaczenie dla każdej organizacji?
 2. Podstawowe pojęcia związane z ciągłością działania;
 3. Model: Planuj – Wykonuj – Sprawdzaj – Działaj;
 4. Obszary i zagadnienia związane z ciągłością działania;
 5. Norma PN-EN ISO 22301:2020, jej struktura i wymagania;
 6. Rodzaje audytów (wyjaśnienie różnic);
 7. Audyt wewnętrzny SZDC – podstawowe pojęcia;
 8. Kompetencje audytora wewnętrznego SZCD: wiedza, umiejętności, doświadczenie, cechy osobiste, utrzymywanie i doskonalenie kompetencji;
 9. Rola, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia audytorów wewnętrznych SZCD;
 10. Zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego w tym postawa audytora wewnętrznego;
 11. Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego SZCD;
 12. Działania poaudytowe;
 13. Ćwiczenia + test sprawdzający.

Szczegóły dotyczące szkolenia Audytor wewnętrzny ISO 27001


Profil Trenera Prowadzącego

Ekspert systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem min. w zakresie:
  -Certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017, PN-EN ISO 22301:2020 z ramienia jednostki certyfikującej systemy;
  -Prowadzeniu szkoleń zarówno w obszarze wymagań prawnych jak i systemowych związanych z bezpieczeństwem informacji;
  -Osoba z doświadczeniem pracy konsultanta oraz audytora jednostek certyfikujących.

Szkolenie to możemy poprowadzić także dla zamkniętej grupy

Jeżeli interesuje Państwa organizacja niniejszego szkolenia dla zamkniętej grupy zapraszamy do kontaktu (poniższy formularz). Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie, dlatego też możemy dostosować zawartość merytoryczną, metody nauczania oraz zespół trenerski do bieżących oraz przyszłych potrzeb i specyfiki danej organizacji. Oprócz ewidentnych korzyści organizacyjnych – miejsce i czas szkolenia ustalany jest indywidualnie według potrzeb klienta, to szkolenia zamknięte mogą być również bardziej opłacalne w stosunku do otwartych – w przypadku potrzeby przeszkolenia grupy min. 5 pracowników.

W związku z koniecznością zachowania najwyższych standardów bezstronności, CeCert jako jednostka notyfikowana nie organizuje szkoleń zamkniętych dla konkretnego producenta wyrobu medycznego, jego autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora lub importera wyrobów medycznych

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!