ISO 37001 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Międzynarodowa norma PN-ISO 37001:2017-05 określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. System może być samodzielny lub zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania. W niniejszej normie uwzględniono następujące kwestie dotyczące działań organizacji:

— korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit;
— korumpowanie przez organizację;
— korumpowanie przez personel organizacji działający w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie przez partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie organizacji;
— korumpowanie personelu organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie bezpośrednie i pośrednie (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej).

Norma ISO 37001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i opublikowana 15 października 2016 roku, dostępna jest w polskim wydaniu od 2017 r. – Sklep PKN

 

 
PLN

 

 

 

 

 

 


Korzyści z certyfikacji ISO 37001?

 1. Certyfikat od renomowanej jednostki certyfikującej, potwierdzający zaangażowanie Twojej organizacji w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym
 2. Potwierdzenie dla interesariuszy i otoczenia biznesowego, że Twoja organizacja działa zgodnie z prawem i przyjętym kodeksem etyki
 3. Narzędzie śledzenia i wykrywania zdarzeń o charakterze korupcyjnym, które pozwoli minimalizować straty wynikające z pojawienia się zagrożeń korupcyjnych
 4. Wizerunek organizacji, dla której istotne są kwestie przejrzystości i uczciwości
 5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa dla pracowników oraz kadry kierowniczej

Jak uzyskać certyfikat ISO 37001

 1. Zapytaj o bezpłatną wycenę – wypełnij Wniosek;
 2. Podpisz umowę;
 3. Podejdź do audytu certyfikacyjnego (re certyfikacyjnego) umówionego w dogodnym terminie;
 4. Poczekaj na podjęcie decyzji przez CeCert na podstawie zebranych dowodów z audytu;
 5. Uzyskaj certyfikat ważny przez 3 lata;
 6. Dołącz do grona partnerów CeCert, dla których ważne jest podejmowanie działań antykorupcyjnych;

Dlaczego certyfikacja ISO 37001 z CeCert?


Jesteśmy prężnie rozwijającą się jednostką certyfikującą

Posiadamy kompetencje uznane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie ISO 9001 i ISO 13485 - szczegóły na stronie PCA. W obszarze nieakredytowanym działamy wg tych samych zasad co w przypadku procesów akredytowanych. Jeżeli klientowi zależy na akredytacji w danym programie tj. 37001 jesteśmy w stanie zorganizować rozszerzenie naszego zakresu akredytacji. Prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów takiego procesu. Oprócz usług certyfikacyjnych zapewniamy szeroki wachlarz szkoleń związanych z normą ISO 9001 i 22301 innych.

CeCert = Twoja Jednostka Certyfikująca

Zapytaj nas o wycenę, a zobaczysz jak szybko działamy oraz jak możemy być konkurencyjni cenowo. Szczególnie zapraszamy do przeniesienia ważnych certyfikatów, zgodnie z procedurą IAF MD 2:2017. Dołącz do grona zadowolonych klientów CeCert.

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!