05.05.2020

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015

facebook linkedin instagram

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w najnowszym szkoleniu CeCert pt.: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015. Szkolenie rozpocznie się kilka dni przed planowaną sesją on-line pracą własną uczestnika. Uczestnik otrzyma materiał do zapoznania się i test do rozwiązania. Pierwsza sesja on-line będzie wspólnym omówieniem testu, następnie kurs będzie przebiegał wg poniższego planu

Program szkolenia:

 • Przedstawienie podstawowych wymagań ISO 14001
 • Terminy i definicje
 • Wymagania w zakresie dokumentacji
 • Kluczowe zagadnienia środowiskowe
 • Ogólne wymagania prawne (struktura)
 • Aspekty środowiskowe
 • Wymagania ISO 19011:2018 dla audytu
 • Role i obowiązki w zespole audytowym
 • Planowanie i przeprowadzanie audytu
 • Metody i techniki audytowania
 • Aspekty komunikacyjne związane z przeprowadzaniem audytów
 • Przygotowanie listy pytań audytowych.
 • Przygotowywanie raportu z audytu.
 • Działania poaudytowe.
 • Niezgodności (formułowanie, dokumentowanie klasyfikacja).
 • Egzamin (test wiedzy)

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 1401:2015.
 • Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.
 • Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.
 • Nabycie umiejętności „myślenia w kategoriach ryzyka”;
 • Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.
 • Uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wystawionego przez  jednostkę certyfikującą

Umiejętności, które rozwinie uczestnik:

 • Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytu.
 • Sprawne planowanie i podejmowanie działań poaudytowych.
 • Zarządzanie zespołem audytorskim.

Cena szkolenia: 1050,00 zł netto (+23% VAT)
Data Szkolenia: 21-22 maja 2020
Czas trwania: 2 dni (16 godz.)

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.