26.10.2023

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością – czym są i czy zapewniają konkurencyjność w biznesie?

facebook linkedin instagram

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością – czym są i czy zapewniają konkurencyjność w biznesie?

Jakość odgrywa kluczową rolę dla rozwoju biznesu – zarówno pod względem oferowanych produktów i usług, jak i sposobu działania całej organizacji. System zarządzania jakością, który spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO, może przyczynić się do odniesienia sukcesu w branży. Jakie korzyści biznesowe przynosi certyfikat zgodności i kiedy można się o niego starać? Sprawdź, dlaczego warto wziąć udział w procesie certyfikacji!

Dlaczego jakość jest kluczowa dla biznesu?

Jakość jest kategorią niezwykle ważną dla rozwoju biznesu z kilku powodów. Po pierwsze – pomaga wyróżnić się na tle konkurencji i zyskać przewagę na rynku. Oczekiwania klientów rosną, a przedsiębiorcy muszą im sprostać poprzez dostarczenie oferty o wysokim standardzie. Po drugie – ma na celu udoskonalenie procedur wewnętrznych. Podniesienie jakości wpływa na cały proces i wszystkich jego uczestników, ważne tym samym staje się zarządzanie nią. Dbanie o jakość dotyczy zarówno samego ulepszenia produktu/usługi (np. aspekty techniczne, dobór surowców, właściwości fizyczne i chemiczne), jak i poprawy wydajności firmy (np. zmniejszenie błędów, a co za tym idzie – poprawienie satysfakcji klientów i ograniczenie zwrotów) i redukcji kosztów.

Czym są systemy jakości?

Systemy jakości, czy też systemy zarządzania jakością, to – ujmując najogólniej – uporządkowane zbiory procedur, zasad i praktyk, których celem jest efektywniejsze kierowanie firmą. Najbardziej znanym standardem dotyczącym systemów jakości jest ISO 9001 – norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Zawarte w niej wytyczne/wymagania służą poprawie działania przedsiębiorstwa. Skupia się ona przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb klientów, doskonaleniu produktów i procesów, zaangażowaniu osób na stanowiskach kierowniczych, podnoszeniu kompetencji pracowników, optymalizacji systemów wewnętrznych, efektywnej współpracy z dostawcami, a także gromadzeniu informacji, które w przyszłości mogą wpłynąć na podejmowane decyzje. Organizacje stosujące system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 powinny dążyć do ciągłego rozwoju, a także odpowiadać na zmieniające się wymagania klientów.

Rodzaje systemów jakości

Istnieje wiele rodzajów systemów jakości opartych na normie ISO 9001, ale dostosowanych do konkretnych branż. Wyróżnia się m.in.:

  • ISO 13485 (producenci wyrobów medycznych);
  • ISO 54001 (organizacje wyborcze);
  • ISO 18091 (samorządy);
  • ISO 29001 (przemysł naftowy i gazu ziemnego).

Czym jest certyfikat systemu zarządzania jakością?

Certyfikat to dokument, który potwierdza zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami danej normy. Można uzyskać go poprzez wzięcie udziału w procesie certyfikacji (w wielu przypadkach o charakterze dobrowolnym). W tym celu należy skontaktować się z odpowiednią jednostką certyfikującą, czyli taką, która specjalizuje się w interesującym nas obszarze. Dla przykładu – jeśli Twoja firma pragnie zdobyć certyfikat ISO 9001, to po wcześniejszym wdrożeniu wymaganych standardów, powinieneś skorzystać z usług jednostki, która ma doświadczenie w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania jakością z tą normą.

Dlaczego certyfikaty zgodności są ważne?

Dokument wystawiany przez renomowaną jednostkę certyfikującą to dowód na spełnienie międzynarodowych standardów. Firma, która posiada tego typu oficjalne potwierdzenie, cieszy się większym zaufaniem wśród klientów, kontrahentów czy potencjalnych partnerów biznesowych. W niektórych przypadkach konieczne jest, aby w procedurze oceny zgodności z konkretną normą wzięła udział jednostka notyfikowana – wówczas od jej decyzji zależy, czy dany wyrób zostanie wprowadzony na rynek.

Jakie są korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania jakością?

Wdrożenie systemu zarządzania jakością jest złożonym i czasochłonnym procesem, ale wartym całego włożonego trudu. Oto najważniejsze korzyści, które płyną ze spełnienia standardów ISO:

  • podniesienie efektywności;
  • skuteczniejsze zarządzanie zasobami;
  • uporządkowanie procesów i działań w organizacji (m.in. tworzenia dokumentacji);
  • poprawa jakości produktów/usług;
  • lepsza komunikacja i przepływ informacji;
  • zwiększenie zadowolenia i zaufania klientów.

Kiedy warto uzyskać certyfikat zgodności z normą?

Jak już wspomniano wcześniej – w większości przypadków certyfikacja jest dobrowolna, również w obszarze systemów jakości. Nawet jeśli certyfikat nie jest wymagany, to organizacja pragnąca rozwijać się, doskonalić procesy i zwiększyć wydajność, powinna podjąć kroki do uzyskania tego dokumentu. Oczywiście przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w procesie oceny zgodności przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą należy zadbać o wdrożenie danego systemu zarządzania jakością.

Jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze systemu zarządzania jakością?

ISO 9001 stanowi normę uniwersalną, dlatego mogą ją wdrożyć różnego typu podmioty, zarówno non-profit, małe i duże przedsiębiorstwa, jak i jednostki użyteczności publicznej, czyli np. szpitale. Najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, wybierając system zarządzania jakością, są potrzeby organizacji i branży. Przykładowo – jeśli Twoja firma zajmuje się dystrybuowaniem wyrobów medycznych, warto wdrożyć wymagania wspomnianej już normy ISO 13485.

Czy certyfikaty systemu zarządzania jakością wpływają na konkurencyjność w biznesie?

Dzięki wdrożeniu wymagań systemu zarządzania jakością poprawi się organizacja i zarządzanie firmą, a wszystkie problemy będą szybko identyfikowane i rozwiązywane. To jednak nie wszystkie korzyści. Uzyskanie certyfikatu zgodności – zwłaszcza wydanego przez renomowaną jednostkę – wpływa na budowanie wiarygodnego wizerunku, stanowiąc oficjalne potwierdzenie spełnienia międzynarodowych standardów. Zarówno klienci, jak i potencjalni partnerzy biznesowi mają większe zaufanie do organizacji, posiadających certyfikat zgodności z konkretną normą ISO, który staje się w ich rękach skutecznym narzędziem marketingowym. W ten sposób Twoja firma zyska bardzo istotny atut, nie tylko z perspektywy sprzedaży usług/produktów, ale i przetargów. Co więcej, dokument ten może stanowić również argument do negocjowania korzystniejszych warunków kontraktowych. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO, a następnie uzyskanie certyfikatu, to inwestycje, które pozytywnie wpłyną na rozwój firmy i konkurencyjność na rynku.

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.