14.02.2023

Marcowe szkolenia – zapisz się już dziś!

Autor:
Cecert
facebook linkedin instagram

Marzec zapowiada się bardzo pracowicie dla zespołu szkoleń Cecert, bo już dziś wiemy, że na 100% uruchamiamy trzy szkolenia, a na kolejne kompletujemy jeszcze grupę szkoleniową!  Co nas zatem czeka w nadchodzących tygodniach? jakie kompetencje możesz z nami uzyskać?  Skondensowane informacje poniżej:

Marcowe szkolenia – zapisz się już dziś!

 

„Wymagania prawne i systemowe dla producentów wyrobów medycznych w świetle zapisów nowej ustawy o wyrobach medycznych” – jednodniowe szkolenie, podczas którego omówione zostaną: 

 • przepisy prawne wynikające z nowej Ustawy o Wyrobach Medycznych z perspektywy jednostki certyfikującej i notyfikowanej,
 • powiązania tych przepisów prawnych z wymaganiami MDR i IVDR oraz ISO 13485:2016.

„Analiza ryzyka wyrobu medycznego zgodnie z PN-EN ISO 14971:2020” – dwudniowy warsztat praktyczny, którego celem jest:

 •  przekazanie wiedzy potrzebnej do  zrozumienia na czym polega proces zarządzania ryzykiem dla projektowania ,
 • wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, 
 • nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji wymaganej w procesie zarządzania ryzykiem,
 • nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy, szacowania ryzyka oraz analizy ryzyko-korzyść dla wyrobu medycznego.

„Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015″– dwudniowe szkolenie, podczas nauczysz się:

 • planować, przeprowadzać i dokumentować audyt wewnętrzny;
 • zarządzać działaniami poaudytowymi;
 • audytować z wykorzystaniem najnowszych technik.

„Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2022″, 5-dniowe szkolenie, które obejmuje:

 • Zrozumienie wymagań i wytycznych norm: PN-EN ISO/IEC 27002:2017, PN- ISO 27006:2020 i PN-EN ISO 19011:2018-08;
 • Wiedzę dotyczącą zasad audytowania;
 • Umiejętność skutecznego i praktycznego przygotowania planu i prowadzenia audytu strony trzeciej (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1);
 • Identyfikowanie celów i korzyści audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022;
 • Umiejętność przygotowania raportu z audytu, które wnoszą rzeczywistą wartość dodaną;
 • Umiejętność prowadzenia oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od struktury i wielkości organizacji;
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia – certyfikat ERCA (European Register of Certificated Auditors)

⬇️Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu:
???? szkolenia@cecert.pl
????721 721 527
????721 721 526

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.