24.03.2023

Okres przejściowy dla certyfikacji wg ISO/IEC 27001:2022

facebook linkedin instagram

Uwaga, uwaga! Bardzo ważna informacja dla tych, którzy w swojej organizacji posiadają certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-EN ISO / IEC 27001:2017. Norma ta została znowelizowana w październiku 2022 r dlatego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące okresu przejściowego i koniecznych do podjęcia działań.

Okres przejściowy dla certyfikacji wg ISO/IEC 27001:2022

Powołując się na wymagania dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania, zapisane w dokumencie IAF MD 26:2022 informujemy, że maksymalny okres ważności wszystkich certyfikatów na zgodność z PN-EN ISO / IEC 27001:2017 upływa z dniem 31.10.2025.

W związku z tym macie Państwo następujące możliwości postępowania:

 1. Dokonać przejścia na znowelizowane wydanie normy ISO/IEC 27001:2022. Może to zostać zrealizowane podczas audytu nadzoru lub audytu dodatkowego. W przypadku wyboru tej opcji po potwierdzeniu zgodności Państwa systemy z wymaganiami ISO/IEC 27001:2022 aktualny certyfikat zostanie wymieniony, a jego ważność pozostanie zgodna z obecnym cyklem Państwa certyfikacji.

2. Pozostać przy obecnej certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO / IEC 27001:2017 do końca ważności Państwa certyfikatu (wyłącznie certyfikaty, których ważność upływa przed 31.10.2025). W przypadku wyboru tej opcji aktualny certyfikat pozostaje bez zmian, a każdy audyt nadzoru zostanie zrealizowany wg kryterium PN-EN ISO / IEC 27001:2017. Ponowna certyfikacja będzie już jednak możliwa wyłącznie na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2022.

3. Wszystkie certyfikacje, które nie zostaną potwierdzone na zgodność z ISO/IEC 27001:2022 tracą ważność z dniem 31.10.2025.

W przypadku wyboru opcji 1 ogólny harmonogram przejścia na znowelizowaną normę ISO/IEC 27001:2022 dostępny jest  TUTAJ:  PLAN Przejścia
Opcja 2 będzie się wiązała z wypełnieniem nowego wniosku o certyfikację i podpisaniem nowej umowy na ponowną certyfikację.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

Alicja Dąbrowska,

tel. 721 721 526, adabrowska@cecert.pl

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.