15.12.2020

CeCert z akredytacją AC219

facebook linkedin instagram

CeCert z akredytacją AC219

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że począwszy od 8 grudnia br. CeCert Sp. z o.o. przeszła pomyślnie proces akredytacji zrealizowany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Stanowi to potwierdzenie, że system zarządzania funkcjonujący w naszej jednostce jest zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09. W kwestii szczegółów związanych z zakresem akredytacji oraz późniejszych rozszerzeń, zapraszamy na stronę PCA dostępną pod linkiem – zakres  

Dla osób, które nie mają na co dzień styczności z powyższą terminologią warto wytłumaczyć, że akredytacja jest to poświadczenie, wydawane przez upoważnioną przez Państwo jednostkę, że określony podmiot jest kompetentny do wykonywania określonych zadań – co w naszym przypadku oznacza ocenę zgodności. W obszarze norm związanych z systemami zarządzania taką jednostką jest Polskie Centrum Akredytacji, funkcjonująca w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.).

Uzyskany certyfikat akredytacji PCA jest ukoronowaniem kilkumiesięcznej pracy zespołu specjalistów z dziedziny systemów zarządzania i oceny zgodności, w tak trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii COVID-19. Dlatego też, jesteśmy szczególnie wdzięczni naszym ekspertom, audytorom oraz przede wszystkim pracownikom za wkład pracy wniesiony w rozwój CeCert.

W tym też miejscu pragniemy zadeklarować, że uzyskany zakres nie jest ostateczny i w najbliższej przyszłości planujemy nie tylko jego rozszerzenie w zakresie kodów NACE ale przede wszystkim w zakresie kolejnych programów akredytacji (norm). Dlatego też, tym bardziej zachęcamy do współpracy z CeCert- nowoczesną, a od 8 grudnia 2020 r. również i akredytowaną jednostką certyfikacyjną.    

 

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.