09.08.2021

Nowości w ofercie CeCert

facebook linkedin instagram

Nowości w ofercie CeCert czyli certyfikacja na zgodność z wymaganiami ISO 37001 + ISO 37002 oraz ISO 37301

Nowości w ofercie CeCert

Bieżący rok przynosi wiele nowości w zakresie norm, które niejednokrotnie wychodzą na przeciw oczekiwaniom rynkowym. Jednym z obszarów, który zaliczyć można do coraz silniej rozwijających się jest w grupa norm z rodziny „zarządzania organizacją” – seria 37XXX, za której opracowanie i publikację odpowiedzialny jest komitet techniczny ISO/TC309. Do obowiązującej norm 37001 – „Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi”, w ostatnim czasie dołączyły dwie nowe ISO 37002 – „Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości” oraz ISO 37301 – „Systemy zarządzania zgodnością”.

Pierwsza z wymienionych norm, to nic innego jak przewodnik dla organizacji, które chcą wdrożyć systemowe rozwiązania dotyczące zgłaszania nieprawidłowości. Standard ten nie został opracowany z myślą o certyfikacji, jednak ze względu na fakt, że jest on zharmonizowany z innymi normami ISO, może być włączony w proces certyfikacji np. na zgodność z normą ISO 37001, ISO 27001 lub ISO 9001. Należy zatem traktować to jako naturalną konsekwencję rozwoju systemów compliance gdyż w wielu krajach UE (w tym i w Polsce), niektóre podmioty mają już, lub w niedługim czasie będą miały, obowiązek posiadania systemów zgłaszania nieprawidłowości w tym i zdarzeń korupcyjnych. Związane jest to m.in. z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów. Nakłada ona na przedsiębiorców i najwyższe kierownictwo, wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony sygnalistów. Dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników regulacje te będą obowiązkowe już od 17 grudnia 2021 r. Natomiast dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników okres ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 r. Co ważne, wielkość zatrudnienia nie ma znaczenia w przypadku podmiotów zobowiązanych do posiadania systemów ochrony sygnalistów wynikających z przepisów zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – np. biura księgowe. Dlatego też, tak ważne jest posiadanie już teraz ustanowionego, wdrożonego i utrzymywanego systemu ochrony sygnalistów. 

Druga z wymienionych norm, to zbiór wytycznych dla organizacji, które chcą wdrożyć systemowe rozwiązanie dotyczące utrzymywania zgodności. W odróżnieniu od standardu 37002, norma 37301 przewidziana jest do certyfikacji samodzielnie jak również w integracji z innymi normami np. ISO 9001, ISO 27001 czy ISO 37001. Zastępuje ona normę ISO 19600:2014  stając się naturalnym standardem porządkującym temat „compliance” w organizacji. Jednym z jej nadrzędnych celów jest wspieranie zrozumienia przez pracowników przyjętej polityki zgodności organizacji, jak również operacyjnych procedur dot. zgodności oraz ich zastosowania w środowisku pracy. Innymi słowy, w stale zmieniającym się świecie przepisów prawnych, standard ISO 37301 może stać zabezpieczeniem samej organizacji oraz jej najwyższego kierownictwa przed ewentualnymi konsekwencjami braku zgodności i ryzyka wystąpienia kar pieniężnych. 

W przypadku obu zaprezentowanych norm, CeCert oferuje szeroki zakres usług związanych ze szkoleniami otwartymi i zamkniętymi oraz certyfikacją organizacji na zgodność z wymaganiami. Należy jednak zaznaczyć, że dla normy 37002 sugerowanym rozwiązaniem jest podejście do certyfikacji łącznie z inną normą np. ISO 37001. Zapraszamy do kontaktu malowego lub telefonicznego pod numerem 721 721 527.  

back Aktualności

Klienci, którzy nam zaufali, docenili wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Specjalizujemy się w procesach certyfikacyjnych systemy i wyroby, organizacji szkoleń oraz prowadzenia innych usług profesjonalnych

Dyrektor Działu Certyfikacji Wyrobów Medycznych
CeCert Sp z o. o.