Pakiet bezpieczeństwa prawnego i IT dla biur rachunkowych

Pakiet usług dedykowana dla biur rachunkowych to bezpieczeństwo prawne i informatyczne dla firm profesjonalnie zajmujących się obsługą zarówno księgową, jak również kadrowo-płacową. Obejmuje on:

 • Audyt zgodności prawnej
 • Audyt zgodności IT (zabezpieczenia)
 • Dostosowanie przez ekspertów zewnętrznych dokumentów (w tym polityk i procedur) wymaganych przepisami RODO oraz AML (PPP/PFT)
 • Ciągła opieka doświadczonego IODO i ekspertów z dziedziny AML (PPP/PFT)
 • Certyfikat RODO READY
 • Certyfikat AML READY

 

Produkt przeznaczony jest zarówno dla biur rachunkowych, które posiadają wdrożone rozwiązania RODO i/lub AML (PPP/PFT) oraz dla tych których rozwiązania nie są pełne albo niedostatecznie spełniające wymagania rozporządzenia/dyrektywy i ustaw. 

Obowiązki biur rachunkowych w kontekście RODO

 1. Biuro rachunkowe jest zobowiązane zapewnić, że wdrożyło odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, przewidziane w RODO
 2. Zgodnie z art. 6 RODO główną podstawą przetwarzania danych osobowych klientów powinna być odpowiednia umowa powierzenia przetwarzania danych, którą biuro zobowiązane jest podpisać
 3. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien sam określić na podstawie analizy ryzyka jakie środki zabezpieczające są adekwatne do danej działalności - biura rachunkowego, czy jest to zamykana szafa czy system szyfrujący komputery
 4. Zgodnie z art. 30 ust 1 i 2 RODO, każde biuro rachunkowe jest zobowiązane prowadzić rejestr czynności przetwarzanych.
 5. Zalecane jest również wprowadzenia dokumentu, który będzie regulował przetwarzania danych osobowych w biurze rachunkowym
 6. Kary pieniężne w przypadku naruszenia przepisów RODO mogą sięgać kwoty nawet 20 mln Euro, a UODO jak dotąd nałożył kary w wysokości od 200 tys. PLN do 2,8 mln PLN

Obowiązki biur rachunkowych w kontekście AML (PPP/PFT)

 1. Zgodnie z art. 2. 1. 17) Ustawy PPP/PFT Instytucjami obowiązanymi stosować przepisy Ustawy są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 2. Biura rachunkowe, zgodnie z art. 33 2. Ustawy, zobowiązane są rozpoznawać i dokumentować ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcjami okazjonalnymi
 3. Zgodnie z art. 35. 1. biura rachunkowe zobowiązane są stosować środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta
 4. biura rachunkowe zobowiązane są, zgodnie z art. 50. 1. do wprowadzenia wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 5. Zgodnie z art. 52. 1. biura rachunkowe mają zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.
 6. Biura rachunkowe, zgodnie z art. 53. 1. mają opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 7. Najważniejsze, zgodnie z art. 54. 1. biura rachunkowe, ich pracownicy oraz inne osoby działające w imieniu i na ich rzecz zachowują w tajemnicy fakt przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji
 8. Kary pieniężne w przypadku AML (PPP/PFT) mogą sięgać kwoty 1 mln Euro, a odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Dlaczego CeCert ?


O firmie

Profesjonaliści w każdym calu
Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej i farmaceutycznej. Jesteśmy auditorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować audity zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Przede wszystkim klient
Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług

Wybrani klienci CeCert:

Powiązane
produkty:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!