Certyfikacja AML (Anti-Money Laundering)

To niezależne i obiektywne potwierdzenie strony trzeciej (CeCert Sp. z o.o.), że Twoja Organizacja spełnia przepisy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (PPP/PFT lub AML/CTF), która w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Potwierdzenie to jest uzyskiwane w wyniku badania auditowego – czyli próbkowania systemu, który w tym zakresie działa w Twojej firmie.

Możesz uzyskać:

  1. Certyfikat zgodności z przepisami w związku z tym, że w Twojej działalności funkcjonują procedury zgodne z AML (PPP/PFT)
  2. Spełnienie obowiązków nałożonych na podmioty prowadzące działalność w Polsce
  3. Niższe ryzyko kar i sankcji w związku z niespełnieniem wymagań ustawy.

Co zyskujesz?

  1. Niezależne potwierdzenie, że w Twojej Organizacji są mechanizmy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu zgodnie z Ustawą oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
  2. Certyfikat czyli dokument, który jest narzędziem marketingowym w Twoich kontaktach biznesowych z klientami, kontrahentami, współpracownikami innymi zainteresowany mi stronami;
  3. Partnera, który wspomaga w sposób ciągły nadzór i rozwój Twojego systemu zgodności z AML (PPP/PFT)
  4. Przewagę konkurencyjną – ZAPRASZAMY, bo warto!

Dlaczego CeCert ?


O firmie

Profesjonaliści w każdym calu
Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej i farmaceutycznej. Jesteśmy auditorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować audity zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Przede wszystkim klient
Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!