Certyfikacja na zgodność z ustawą o usługach płatniczych

To niezależne i obiektywne potwierdzenie strony trzeciej (CeCert Sp. z o.o.), że Państwa Organizacja – Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP), spełnia przepisy Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r., która w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, w zakresie kontroli
podmiotów, którym powierzono wykonywanie niektórych czynności operacyjnych, oraz kontroli, które Organizacja zobowiązuje się przeprowadzać w stosunku do agentów i oddziałów krajowej instytucji płatniczej co najmniej raz w roku. Potwierdzenie to jest uzyskiwane w wyniku badania auditowego.

Możesz uzyskać:

  1. Certyfikat zgodności, że Państwa organizacja oraz jej agenci funkcjonują zgodne z zapisami ustawy o usługach płatniczych, w szczególności dotyczących kontroli podmiotów, którym powierzono wykonywanie niektórych czynności operacyjnych.
  2. Niższe ryzyko kar i sankcji w związku z niespełnieniem wymagań ustawy.
  3. Niższe koszty związane z prowadzeniem procesów kontroli wewnętrznej wynikających z usytawy

Co zyskujesz?

  1. Niezależne potwierdzenie, że w Twojej Organizacji (Krajowa Instytucja Płatnicza) prowadzi audyty u agentów zgodnie z zapisami Ustawy o usługach płatniczych - art. 64a ust 1 pkt 3 oraz art. 64a ust 3.
  2. Partnera, który wspomaga w sposób ciągły nadzór nad agentami i rozwój obszaru kontroli wewnętrznej
  3. Wsparcie w procesach analizy ryzyka, także w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, AML i RODO

Dlaczego CeCert ?


O firmie

Profesjonaliści w każdym calu
Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej i farmaceutycznej. Jesteśmy auditorami zintegrowanych systemów zarządzania potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować audity zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Przede wszystkim klient
Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów certyfikacji, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług

Wybrani klienci CeCert:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!