Audity dostawców

CeCert Sp. z o.o. jako niezależny i obiektywny partner może przeprowadzać z zachowanie zasad należytej bezstronności audity dostawców.
Audity to odpowiedzialność firmy w łańcuchu dostaw.
Oceniamy czy Państwa dostawca jest wiarygodny pod względem spełnienia standardów jakościowych. Zgodnie z definicją dostawcą możemy nazwać firmę, która dostarcza surowce podstawowe, dodatki czy materiały pomocnicze. Przeprowadzona w zakładzie dostawcy weryfikacja pozwoli podjąć decyzję o zawarciu nowej umowy lub kontynuowaniu dotychczasowej współpracy.

Nasza oferta obejmuje:

  1. przeprowadzenie auditu u nowego dostawcy - kandydata do współpracy;
  2. regularne audity w firmach z kwalifikowanej listy dostawców, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  3. specjalne audity w sytuacjach kryzysowych lub pojawienia się znaczących odchyleń jakościowych przyjmowanych dostaw;

Audity dostawców:

  1. to narzędzie, które pozwala na ciągle doskonalenie usługi;
  2. dają gwarancję jakości naszych wyrobów;
  3. to bezstronności CeCert Sp. z o.o., i zyskanie partnera (dostawcę) na kolejne lata współpracy!

Dlaczego CeCert ?


O firmie

Przede wszystkim klient
Satysfakcja i zadowolenie klienta jest dla nas nadrzędnym celem, dlatego stale pracujemy nad rozwojem naszej oferty. Równie istotne jest dla nas sprawne i szybkie prowadzenie procesów, dlatego deklarujemy priorytetowe podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do bezpłatnej wyceny naszych usług.


Nasi klienci

Powiązane
produkty:

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami!